Niekoľko zaujímavostí na zásielkach z Fínska

Pre svoj krúžok mladých filatelistov mám niekoľko „dodávateľov“ skartu, pozostávajuceho z obálok úradnej a súkromnej korešpondencie. Od jedného priateľa z Trenčína som dostal zopár zahraničných obálok z Fínska, v ktorých boli zrejme pohľadnice, lebo kolega patrí medzi postcrossingerov, čo usudzujem z toho, že na chrbtovej strane jednej obálky bola kruhová pečiatka s uvedeným pojmom tohto populárneho odboru zbierania. Na zásielkach ma však zaujalo viac vecí. V prvom rade ani nie tak „úspora“ či ušetrenie odosielateľa za normálnu listovú obálku a jej náhradu zhotovenú z obrázkového farebného listového kalendára (dolná časť obrázku), ale skôr to, že oba listy boli vyfrankované dvojicou fínskych známok, pričom fínska pošta sa neunúvala ani s ich znehodnotením dennou pečiatkou. Dolná zásielka mala navyše 3 známky á 0,30 eura zaujímavého tvaru v podobe stromového listu a aj zobrazujúce listový konárik. Horné 2 známky mali zrejme slovne uvedený nominál 1 LK a KL (pre 1. triedu?). Druhá zásielka mala známku z r. 2017 bez nominálnej hodnoty, zato vľavo od označenia krajiny pôvodu Suomi Finland bola schematická zemeguľa s poludníkmi a rovnobežkami (pre celý svet?). Za najväčšiu zaujímavosť však pokladám to, že obe zásielky zaslané prioritne mali síce tradičné modré nálepky PRIORITY, resp. Mail PRIORITAIRE, avšak s doplňujúcimi obrázkami: jedna zobrazovala afrického hrocha ( čo sa mi pre túto severskú krajinu snehu a ľadu nezdalo 2x vhodné aj keď o rýchlosti behu hrocha mám svoje predstavy. A druhá zásielka na prioritnej nálepke zobrazuje kuriózne slimáka, živočícha, ktorý rýchlosťou nevyniká ani len náhodou, skôr je pre každého symbolom pomalosti!

Z uvedených príkladov je zrejmé, že aj prioritné nálepky na celistvostiach sa môžu využiť v tematických zbierkach, prípadne aj v exponátoch na nie celkom bežnom i keď vhodnom filatelistickom materiáli. (Aj keď si nemyslím, že by slimák na prioritnej nálepke bol oprávneným symbolom fínskej pošty).

Niekoľko zaujímavostí na zásielkach z Fínska
Niekoľko zaujímavostí na zásielkach z Fínska


Autor: Ján Mička | 24. 11. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223