Niečo z histórie klubov filatelistov na Slovensku IV.

„Spolok filatelistov v Prešove
mal dňa 13.I.1938 svoju prvú valnú hromadu, na ktorej sa zúčastnili všetci členovia, Valnú hromadu zahájil podpredseda ing. Ivan Tószögy, lebo spolok doposiaľ nemal zvoleného predsedu. Až na tomto valnom shromaždení bolo rozhodnuté, že sa zvolí na nové obdobie aj predseda. Pri voľbách pre následujúce obdobie boli zvolení funkcionári: predseda pplk. Berthold Walter, podpredseda ing. Ivan Toszögy, Aug. Riečanský jednatel: ing. Gejza Schwartz, pokladník: R. Schnitzer, zapisovateľ: Štefan Karabín, revizori: Jozef Kažimír, riad. Eugen Arje, správca kolování: Max Tydor, archivár: Gustav Csatáry. Do výboru boli zvolení: ing. I. Ananský, Andrej Turčík, ing. Eugen Bárkány, Zoltan Rónay, Dr. S. Kopp. Po zakončení valnej hromady bolo prevedené losovanie známok, ktoré darovali členovia klubu a medzi ktorými sa nachádzaly aj cenné známky. Šťastní výherci takto celkom zdarma obohatili svoje sbierky cennými známkami. Súčasne bolo rozhodnuté , že doterajšie štvrtkové schôdzky, ktoré sú žive navštevované a tešia sa veľkej obľube, budú aj naďalej, a to vo zvláštnej miestnosti kaviarne Corso na Masarykovej ulici.

Spolok prijíma zásielky kolovaní, ktoré majú sa adresovať na adr.: Max Tydor, Prešov, Masarykova 122. Zásielky nech obsahujú len cenné, dobré známky, riadne adjustované v sošitkoch, pri obvyklých podmienkach.“ (Z Tribuny filatelistu roč. 1938, s. 110 vybral J. Mička)

Autor: Ján Mička | 21. 7. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223