Niečo z histórie klubov filatelistov na Slovensku II.

Za presedu bol zvolený pán Ladislav Farkaš, miestoriaditeľ Okr. Nem. poisťovne, podpredsedovia: p. mjr. Ant. Holinský

Váš komentář