Niečo z histórie klubov filatelistov na Slovensku II.

SPOLOK FILATELISTOV V LIPT. SV. MIKULÁŠI

konal dňa 17.3. 1938 svoju I. valnú hromadu. Za presedu bol zvolený pán Ladislav Farkaš, miestoriaditeľ Okr. Nem. poisťovne, podpredsedovia: p. mjr. Ant. Holinský a p. prokurista Eugen Stark. Za jednatela p. Ondrej Uhrík, za pokladníka p. Vojtech Neumann, za zapisovateľa p. Tibor Schwartz a za správcu kolovania p. Jozef Reich.. Schôdze sa konajú každý štvrtok večer a v nedeľu dopoludnia v plzeňskej reštaurácii p. Neumanna.
Žiadame aby výbery (zvláštny záujem o československé upotrebené a čisté) boly zasielané na správcu kolovania, ktorého adr. je: Jozef Reich, Lipt. Sv. Mikuláš, Masarykova 26. (Vybral J. M. , Tribuna filatelistů roč. 1938, s. 178)

SKAUTSKÝ FILATELISTICKÝ KROUŽEK byl založen na schůzi 5. oddílu „Svazu Skautů R.Čs.“ v Bratislavě. Vzal si za úkol ne tak propagovat filatelii mezi skautskou mládeží, která ji už dávno pěstuje, ale radit a pomáhat mladým filatelistům v uspořádání sbírek, usnadnit výměnu a koupi známek. Po organisačním sesílení naváže styky s místním spolkem čs. filatelistů. (Tribuna filatelistů , roč. 1938 s. 43)


Autor: Ján Mička | 18. 7. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář