Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Vladislav Rőhling

Datum vydání: 10. 7. 2024


 S menom tohto muža sa mnohí zberatelia poštových známok asi dodnes nestretli. V minulosti som na jednej filatelistickej aukcii objavil aj pre mňa neznámy návrh poštovej známky, na ktorom bol zobrazený prvý československý minister financií Alois Rašín. Autor tohto návrhu nám, ale nechal v jeho spodnom rohu odkaz – svoje meno.


Vladislav Röhling (*23. 5. 1878, Praha - 26. 3. 1949, Praha) bol českým ilustrátorom, grafikom a maliarom (obr. 1.). Narodil sa v rodine kupca Gabriela Röhlinga. V rokoch 1897 až 1900 študoval na Umeleckopriemyselnej škole  a potom na Akadémií výtvarných umení v Prahe v špeciálke prof. Františka Ženíška. Bol členom Jednoty výtvarných umelcov, s ktorou vystavoval na Zlínských salónoch a v Obecnom dome v Prahe (1924). V roku 1918 sa zúčastnil povojnovej výstavy Českí výtvarníci Českému srdcu, usporiadanej v pražskom Obecnom dome a v roku 1928 výstavy Československé výtvarné umenie 1918 - 1928 v Brne. Samostatne vystavoval v Rubešovom salóne (1915) a v Topičovom salóne v Prahe (1934). V roku 1916 obdržal cenu Českej akadémie vied a umení za album Skvosty českých miest. Od roku 1904 sa venoval maliarstvu, neskôr sa špecializoval na voľnú a úžitkovú grafiku. Vynikal predovšetkým v čiernobielom a farebnom lepte, akvatinte, litografii a drevoryte. Jeho častým námetom boli obrazy zo starej Prahy. Vytvoril veduty Brna, Bratislavy a ďalších významných miest Československa a českých hradov. Navrhoval plagáty, vytvoril asi 80 ex libris. V knihovni Grafikony vydával texty iných autorov ilustrované vlastnými farebnými drevorytmi. Podľa obrázku 2. sa asi ojedinele, ale predsa venoval aj poštovej známky.


 Obr. 1. Predpokladané podobizne autora


 Obr. 2. Návrh známky s vyobrazením Rašína


Alois Rašín sa narodil 18. 10.1867 v Nechaniciach, neďaleko od Hradca Králove a zomrel 18. 2. 1923 v Prahe. Bol československým politikom a ekonómom. Stal sa prvým československým ministrom financií (obr. 3.) a funkcionárom Československej národnej demokracie. Otec František Rašín pracoval ako pekár a roľník.. Ako najnadanejší zo svojich súrodencov študoval na gymnáziách v Novom Bydžove, Broumove a Hradci Králové. Študoval v Prahe na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej, odkiaľ prestúpil na Právnickú fakultu UK. Už v dobe svojich vysokoškolských štúdií sa začal politicky angažovať. Táto angažovanosť mu následne vyniesla stratu titulu a dva roky ťažkého väzenia, keď bol odsúdený v procese s takzvanou Omladinou. Väznený bol v Plzni, v novembri 1895 bol amnestovaný a dostal späť svoj titul doktora práv. O rok neskôr sa z aktívnej politiky stiahol a založil si advokátsku kanceláriu. Vo voľbách do Ríšskej rady v roku 1911 sa stal jej poslancom a pôsobil vo finančnom a rozpočtovom výbore. Po vypuknutí 1. svetovej vojny sa aktívne zapojil do odboja ako člen organizácie Maffia. Bol zatknutý a odsúdený na trest smrti pre velezradu a vyzvedačstvo. Trest si odpykával vo väznici v rakúskom Möllersdorfe, kde zdieľal celu spoločne s Karlom Kramářom. Pred popravou ho zachránil nástup cisára Karola I. na rakúsko-uhorský trón, keď v júli 1917 bol spolu s ďalšími odsúdenými amnestovaný. Po návrate z väzenia sa aktívne zapojil do politického života. Bol opäť promovaný za doktora práv, pretože rozsudkom súdu druhýkrát stratil svoj titul JUDr. Podieľal sa na vzniku Českej štátoprávnej demokracie a stal sa členom predsedníctva Národného výboru. V posledných dňoch svojho života sa dostal do konfliktu so svojimi kolegami o deflačných opatreniach. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk vraj plánoval jeho odvolanie. Ráno 5. 1. 1923 vyšiel zo svojho bytu a chcel nasadnúť do ministerského auta. Atentátnikom bol postrelený a následne 18. 2. 1923 zomrel.


 Obr. 3. Portrét ministra – otca československej meny na ČSR bankovke.


Na obrázku nižšie sú otlačky rytiny jeho návrhu poštovej známky (obr. 4.), realizované na kartónovom papieri. Veľmi málo známa skúšobná tlač má rozmer 31 mm x 41 mm a údajne (bolo to uvedené pri predaji jednej položky) bola zhotovená v roku 1925. Vyskytuje sa minimálne v čiernej, sivočiernej a dvoch odtieňov červenej farby.


 Obr. 4. Farebné skúšobné tlače rozličných farieb


V ľavom dolnom rohu (obr. 5.) je meno V.RÖHLING a v jej štyroch rohoch je uvedená nominálna hodnota 2 (predpokladám 2 haliere). V názve POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ je netypické rozdelenie ČESKOSLO – VENSKÁ.


 Obr. 5. Meno autora návrhu


Nepodarilo sa mi dohľadať zobrazenie prvého ministra financií novovzniknutej republiky na československých známkach. Prvú, ktorú som našiel bola až známka Českej republiky. Poštová známka pof.1025 (obr. 6.) edície 100. výročie československej meny z roku 2019.


 Obr. 6. Poštová známka ČR


Röhlingov návrh nevydanej poštovej známky s vyobrazením Rašína sa vyskytuje veľmi ojedinele. Nenašiel som o tomto návrhu žiadne informácie ani v dobových filatelistických časopisoch. Pokiaľ ste sa s nim stretli a máte o ňom akékoľvek informáciu, prosím napíšte do komentárov vaše poznatky.Autor: Miroslav Češelka

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz