Německá emise ke 100.jubileu železníčního přívozu Sassnitz-Trelleborg

Dne 2.7.2009 vyšla v Německu technicky velmi srozumitelná poštovní známka připomínající 100 let železničního přívozu Sassnitz-Trelleborg. Známka jistě potěší sběratele dopravních námětů, jak lodního tak železničního, kteří díky zmíněné srozumitelnosti obrazové části známky jistě identifikují jak lokomotivu, vagony, tak i obě lodě. Obrazová část znázorňuje situaci kolem roku 1920.

Linka Sassnitz-Trelleborg představuje dopravní spojení mezi Německem a Švédskem, které má své počátky již v roce 1897. 1.května toho roku byla otevřena pravidelná linka poštovními parníky mezi tehdejším Pruskem a Švédskem. Později, přesně 6.července 1909 (proto oslavovaných 100 let), byl za přítomnosti švédského krále Gustava V. a německého císaře Wilhelma II. zahájen provoz železniční trajektové linky. Již v roce 1911 bylo zřízeno radiové spojení mezi oběma trajektovými přístavy k zajištění koordinace provozu čtyřech lodí – železničních trajektů -, které v té době přívoz zajišťovaly. Historie vlakových spojů, spolu s pojednáním o poštovně-historických dokumentech spojených s tímto přívozem by vydalo za samostatný příspěvek.

Toto trajektové spojení mezi Německem a Švédskem přetrvalo, s jistými změnami, až do dnešních dnů.

Německá emise ke 100.jubileu železníčního přívozu Sassnitz-Trelleborg


Autor: Jaroslav Tomandl | 21. 8. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář