Několik zajímavostí, již historických (1)

Víte, že československé známky z tzv. I. republiky měly časově omezenou platnost? Po datu, kdy se jimi již nesměly vyplácet zásilky, bezvadné poštovní známky vyměňovaly poštovní úřady za známky platné (časopis Český filatelista č. 1 z r. 1935, str. 5).

„Sdružení českých filatelistů v Žižkově“ 30.1.1938 na své XV. valné hromadě za účasti 230 členů a hostí stanovila členský příspěvek na 15.- Kč plus 4.- Kč zábavné (časopis Český filatelista 1938, str. 22).

Povinnost Židů vložiti do úschovy sbírky známek a celistvosti. Podle vyhlášky ministerstva financí ze dne 5.2.1941, č.j. 51.919/41-VI jsou Židé povinni vložiti do úschovy devizových bank do 15.3.1941… Nesplnění se trestá podle trestních ustanovení devizového řádu (Český filatelista 1941, str. 67).

Židům byl zakázán jakýkoliv nákup poštovních známek pro sběratele (Český filatelista 1941, str. 284). Poštovní úřad pro Židy určili v Moravské Ostravě. Je to poštovní úřad v Malé Hrabové, kam smějí lidé od 14. do 17. hodiny. V Praze pak úřad v Praze 3 v době od 13. do 17. hodiny.

Poštovní, telefonní a telegrafní styk s SSSR byl v Protektorátu dnem 22.6.1941 zastaven. (Český filatelista 1941).

Ze starých čísel časopisu Český filatelista vybral dr. M. Frömer.

Autor: dr. M. Frömer | 25. 5. 2006

Komentáře

Skutečně zajimavé informace

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223