Několik promarněných příležitostí

Jsem si dobře vědom toho, že emisní plány vznikají ve velkém předstihu a výběr námětů je složitý proces. Nelze vyhovět všem, nelze poštovní známkou oslavit všechna jubilea, události. krásy naší vlasti, atd. Poštovní správa navíc musí pamatovat na ekonomickou stránku věci – bez oblíbených námětů to nejde. Platí to nejen pro Českou poštu, platí to celosvětově.

Přesto mi nedá, abych si trochu nezaremcal. Tak třeba, snad námi všemi kritizovaný, otřesný dizajn známek propagujících Světovou výstavu PRAGA 2008 (známka 7,50Kč vydána 1.12.2006, 11 Kč ze dne 4.4.2007 a konečně 18 Kč ze dne 19.12.2007) mohl být nahrazen něčím smysluplnějším. Hned tři nevyužité přiležitosti. Osobně si myslím, že Albrecht z Valdštejna – osobnost evropského významu, by si známku zasloužil. Právě probíhající velkolepá výstava ve Valdštejnské Jízdárně v Praze to potvrzuje.

Trochu jsem zůstal v rozpacích, když jsem v emisním plánu na rok 2008 nenašel položku – 90.výročí vzniku Československa. Asi budeme muset počkat na sté výročí. Já vím, Československo již neexistuje, ale díku tomuto historickému mezníku je dnes na světě jak Česká tak i Slovenská republika.

V Národním muzeu právě probíhá výstava STOPY LIDÍ: PĚŠKY OD PRAVĚKU NA MĚSÍC. Vynikající příležitost připomenout si třeba prostřednictvím známky nebo příležitostného razítka k této výstavě opět jednou, díky stopě člověka na Měsíci, kosmonautiku.

Letos uplyne 700 let od chvíle, kdy se v Hradci Králové usídlila se svým dvorem česká královna Eliška Rejčka. Traduje se, že právě jejím přičiněním získal Hradec svou dominantu - chrám Svatého Ducha. Vinohradské divadlo slaví 100 let, chtělo by to aspoň příležitostné razítko.

Tak bych mohl pokračovat, mnozí z nás by dokázali přidat další a další náměty. Přiznám se, že o to mi ani tak nejde, které příležitosti budou letos připomenuty poštovní známkou, jde mi spíš o hříšně promarněnou šanci s těmi nešťastnými propagačními známkami výstavy Praga 2008. Anebo „i mistr tesař se někdy utne?“

Autor: Jaroslav Tomandl | 3. 1. 2008

Komentáře

... souhlasím

Výročí nemusí být pouze na známkách

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223