Největší padělatelská aféra na našem území – padělky skupiny K

Internetový magazín o filatelii Infofila přinesl svým čtenářům zajímavý článek, na který se sešlo několik ohlasů a vyvolal značné otazníky. Jeho název je Padělky skupiny K noční můrou i pro F. Beneše? Za první dva dny ho přečetlo rekordních 5600 čtenářů a jeho čtenost neustále stoupá.

V první řadě chceme čtenářům přinést další fakta. Do začátku zveřejňujeme emailovou odpověď Františka Beneše k našemu článku. Citujeme:

Vážený pane Jindro,
dlouhodobou snahu Infofily vystupovat proti padělkům sleduji se sympatiemi, jak ostatně vyplývá z mého dopisu, který jste před časem zveřejnili. K dvojici žilkovaných známek, kterým se věnujete v dnešním článku, jsem se vyjádřil např. ve Filatelii 10/98, a na tomto stanovisku nemám co měnit. Pokud by mi byly nyní předloženy, rád o nich napíšu článek do Filatelie, který byste pak mohli převzít pro informování svých čtenářů. Je však třeba pracovat se známkami, ne s pouhými ilustracemi. V každém případě jde o zajímavou problematiku a Vy, Váš spoluautor pan Petřík i všichni čtenáři Infofily se můžete seznámit se srovnávacím materiálem, který se nám v této souvislosti podařilo shromáždit - jeho část je totiž nyní představena v Poštovním muzeu v Praze v rámci výstavy KF 00-65 Apollofila. Vedle toho však máme k dispozici řadu dalších položek a i ty si u nás můžete prohlédnout, pokud byste o to jako redaktoři a autoři Infofily měli zájem.

Pokud jde o název „Padělky skupiny K“, zvolil jsem jej podle prvního písmene příjmení jednoho z distributorů těchto padělků, nejde však zdaleka o distributora jediného (na rozdíl od Vámi zmiňovaného pana Švandy z dob první republiky). Jen na okraj podotýkám, že jeho jméno není v obchodních kruzích žádným tajemstvím - s obchodníky a aukcionáři uzavíral běžné kupní smlouvy či smlouvy o zprostředkování, obsahující jeho nacionálie. Jak jsem však už řekl, nešlo o distributora jediného, proto se domnívám, že prozatím není na místě zavedený pracovní název měnit.

Ve Vašem protipadělatelském úsilí Vám přeji mnoho úspěchů.

S přátelským pozdravem

F. Beneš

Co se z tohoto emailu dozví čtenář Infofily a jsou zde uvedeny konkrétní odpovědi na naše otázky? Zodpovídá alespoň část otázek, které v příspěvku padají? Uklidní to situaci, která po zveřejnění nastala a zastaví kritiku, která je vedena proti Františku Benešovi?

Jelikož se F. Beneš odvolává na zveřejněné stanovisko ve Filatelii 10/98 dovolte, abychom ho opět citovali.

Sdělení komise expertů SČF

Na žádost významného vystavovatele a sběratele československých poštovních známek pana MUDR. PhDR. Ladislava Fischmeistera ze Spojených států se v pondělí 15. září sešli v přítomnosti jeho svědků Ing. Pavel Pittermann, Ing. Jan Karásek a Mgr. Ing. František Beneš, Csc., všichni členové komise expertů Svazu českých filatelistů a jeho zkušební znalci, aby na místě zaujali stanovisko ke známkám 4 K a 10 K Znak emise Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru, vystaveným na Mezinárodní výstavě poštovních známek PRAGA 1998. Všichni přítomní na místě podrobili obě známky, jejichž pravost je ověřena znaleckými značkami Gilbert a Karásek a fotoatestem J. Karáska, co nejpečlivější prohlídce. Konstatovali, že běžně uznávané znaky pravosti přetisku druhu A u obou známek souhlasí se srovnatelnými originály. Ing. Jan Karásek přitom znovu potvrdil pravost své značky i fotoatestu a své nezvratné přesvědčení o pravosti známek. Oba další přítomní znalci rovněž vyjádřili přesvědčení o pravosti přetisku, a to na základě existence uznávaných rozlišovacích znáků, zjistitelných prohlídkou na místě. Oba rovněž vyjádřili ochotu vystavit na obě známky své fotoatesty, budou-li o to požádání majitelem.
V Praze, 15. září 1998
Ing. Pavel Pittermann, předseda komise experů SČF
Ing. Jan Karásek, místopředseda komise expertů SČF
Mgr. Ing. František Beneš, CSC., člen komise expertů SČF


Konec citace a zpět ke známým faktům. Jestliže existuje písemný záznam o provedené zkoušce pravosti prosíme, aby tento materiál byl dodatečně zveřejněn v ohledu na nově zjištěné informace v předešlém příspěvku. Bohužel je již velkou škodou, že uvedené zkoušení bylo jedno velké střetnutí zájmů. Znalec Beneš známky Fischmeisterovi prodal, Karásek hájil svůj atest a své znalectví a Pittermann jako žák Karáskův se neodvážil vystoupit jinak než pravost potvrdit. V té době ještě nebyly pravděpodobně známy padělky skupiny K a jejich rozlišovací znaky, tak jako je to známo dnes z práce F. Beneše. Otázkou je proč tenkrát nebyl přizván někdo opravdu nezávislý, který by pravost potvrdil? To už se bohužel nikdy nedozvíme.

Další otázkou je proč nikdo nikdy nepodal trestní oznámení na pana K (asi distributor) a pana P, což je výrobce padělků (nově pojmenované padělky prý podle Pardubice, kde výrobce padělků žil).

Proč jsou veškeré informace stále utajované a jména zná jen pár vyvolených? Neměl se SČF a komise znalců zaměřit i na dopadnutí a potrestání těchto rozšiřovatelů a výrobců padělků? Neměl to být hlavní úkol než házet špínu mezi znalci a obchodníky? Takové a další otázky vyvolává padělatelská aféra.

Z uvedeného emailu F. Beneše se dá citovat tato informace, která je veřejně známá: „Pokud jde o název „Padělky skupiny K“, zvolil jsem jej podle prvního písmene příjmení jednoho z distributorů těchto padělků, nejde však zdaleka o distributora jediného“.

Ptáme se – byl potrestán distributor padělků, když je jeho jméno každému známé? Proč nebyl potrestán i padělatel z Pardubic, když o něm toho také je hodně známo? Více F 1/2011, kde se píše v Listárně, že to byl chemik a odborník v polygrafii. Proč nebyl zájem potrestat především tyto podvodníky, kteří způsobili miliónové škody? Uvádí se, že padělky byly odhaleny až po smrti padělatele P., údajně po roce 2000. To vše nasvědčuje tomu, že byla objevena celá padělatelská dílna s veškerým materiálem, která teprve odhalila uvedené velmi nebezpečné padělky! To je závažná informace a je velmi trestuhodné, že nebyla nikdy řešena Policií ČR a orgány k tomu určenými. Obzvlášt, když šlo o miliónové škody mezi obchodníky a sběrateli!

Kdo získal veškerý materiál neznámého a doposud v literatuře nejmenovaného (bezdůvodně chráněného) padělatele? Kdo první určil padělky skupiny K? Na tyto otázky zůstávají velké otázníky, které může rozluštit pouze pár vyvolených a otevřeně jmenovat a informace upřesnit.

Má cenu se v padělatelské aféře dnes, kdy je mnohé právně promlčené, donekonečna hrabat a poškozovat jméno naší filatelie? Určitě! Bylo toho mnoho ještě neobjasněno a dokud nebude vše známo o jedné z největších padělatelských afér na našem území, nesmíme přestat dále pátrat.

Příspěvek Padělky skupiny K noční můrou i pro F. Beneše? a toto volné pokračování vyvolává další desítky otazníků. Bohužel se obáváme, že aféra není ukončena!

Je nutné znovu prozkoumat všechny známky 4K a 10K na žilkovaném papíru, které jsou ověřené pouze znaleckou značkou Gilbert a Karásek - FA Karásek a to především známky, které nemají žádný rodokmen, což je samo o sobě již více než podezřelé.

Zatím se jich v redakci Infofily podařilo dohledat přesně 6 podezřelých kousků, které mají na chlup stejné dispozice – značka Gilbert a Karásek a FA Karásek a především a hlavně žádný důvěryhodný rodokmen či případné majetnické značky na zadní straně známek.

1. 4 K a 10 K prodané v aukci Klim, které vyvolaly padělatelskou aféru.
2. Dva kousky 4 K a 10 K prodané Fischmeisterovi (jak jsme si již ukázali v jednom ze článků, vše nasvědčuje tomu, že šlo o padělky skupiny K a zatím to nikdo věrohodně nevyvrátil). Kdo vůbec tyto známky koupil v aukci p. Feldmana?
3. Další dva podezřelé kousky prodané v aukci v roce 1998 při příležitosti výstavy PRAGA 98 - napovídá tomu kombinace opět pouze zn. Gilbert, Karásek a fotoatest Karásek

První případ prodeje padělků je na stránkách Filatelie a v odborném tisku vyřešen. Jsou vyřešeny i následné dva případy? Nikoliv a je otázkou, kdo je nyní vlastní! Měl by totiž jednat rychle a známky předložit ne jednomu, ale nezávisle většímu počtu znalců, kteří dnes již dokážou určit, zda se jedná o padělky skupiny K nebo ne. Jenom tak se uchrání před možnými škodami!

Největší padělatelská aféra na našem území – padělky skupiny K
Obrázek vlevo je z Filatelie 6/2009 str. 11, a je to vyobrazený padělek skupiny K. Další dva obrázky prudce seřízlé devítky jsou 4 K a 10 K na žilkovaném papíru ze sbírky Fischmeistera.


Za redakci Infofila.cz – Zdeněk Jindra a Jaromír Petřík


Autor: Redakce | 21. 1. 2011

Komentáře

Bez názvu

Súhlasím

Bez názvu

pobouření?

aukce

Pro koho?

Bez názvu

Informace

Není se čeho bát

RE: Bez názvu

Přidat komentářZobrazit komentáře

Související články