Něco z příprav výstavy Brno 2005

Prakticky za jeden a půl roku se uskuteční Evropská výstava poštovních známek Brno 2005. První období příprav výstavy v současné době vrcholí. Jeho vrcholem bude vydání výstavního bulletinu č. 2 ve kterém budou definitivní výstavní propozice, přihláška vystavovatele a seznam přihlášených zemí. Vydání bulletinu je už pouze technickou otázkou, protože podklady jsou schváleny a spolu s přihláškou zveřejněny na výstavních internetových stránkách a vlastní bulletin je v tiskárně.

V současné době jmenovalo své národní komisaře 34 států. Zatím poslední zemí je Slovensko, které jmenovalo svého komisaře v listopadu.

Brno 2005 by mělo být největší filatelistickou akcí od vzniku ČR. Pro organizační výbor to však znamená jednu starost navíc. Tou je nutnost zajistit dostatečný počet výstavních rámů. Při rozdělování státu v r. 1992 došlo i k rozdělení výstavního materiálu. Tím se snížil počet běžně používaných rámů. Z toho důvodu proběhlo v tomto roce sčítání rámů a probíhá jejich svážení na jedno místo, kde se uskuteční jejich kontrola a případné opravy. Vzhledem k rozsahu výstavy a poměrně krátké době na instalaci a likvidaci si již dnes technický odbor buduje tým schopných lidí. V rámci příprav se někteří z nich zúčastní oprav soustředěného materiálu a před vlastní výstavou si všichni stavbu natrénují a přitom se vypočítá časová náročnost stavby a likvidace.

Několik poznámek k výstavním emisím. V současné době již oddělení přípravy vydání známek České pošty s. p. pracuje na podobě posledních emisí, které vyjdou přímo k výstavě v r. 2005. Vše ostatní je již připraveno nebo vydáno. Já osobně jsem zejména zvědav na známku s Radegastem (vychází 26. května 2004), z jejíhož návrhu na člověka dýchne atmosféra Starých pověstí českých. Uvidíme co s tímto dojmem udělá malý formát poštovní známky. Mimo dalších známek uvedených v emisním plánu České pošty na rok 2004 jsou na příští rok připravovány také dvě příležitostné celinové dopisnice. Obě jsou věnovány brněnské kultuře. Jedna bude věnována výročí muzea na Špilberku a u druhé zatím řekneme jen to, že bude souviset s filmem (filmoví fajnšmekři to možná uhodnou). Emise pro rok 2005 zatím podléhají utajení, zejména proto, že jejich definitivní náměty a podoba nejsou zcela dotaženy. Z toho, co známo je, vyplývá, že výstavní emise jsou věnovány jak Brnu (Chrám Nanebevzetí P. Marie, obraz ze sbírek Moravské galerie), tak celému regionu Moravy (Předklášteří, Radegast, vinné sklepy).

Co se týká propagace výstavy, tak ta už déle než rok probíhá. Na všechny kluby byly rozeslány informace o konání výstavy. Informační letáky byly k dispozici na Ostropě 2003 v Jihlavě, rozesílány byly bulletiny č. 1 a proběhly i další domácí akce. V zahraničí byla výstava prezentována především bulletiny (vyšly mimo české verze i v němčině, angličtině a francouzštině). Mimo to bylo několik set letáků rozdáno v Polsku a naposledy v listopadu letošního roku při dnech Rakouské pošty. Internetové stránky s informacemi o výstavě ve zmíněných čtyřech jazycích jsou k dispozici již déle než rok.

Autor: Jaroslav Punčochář | 3. 12. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223