Názor na mládež v diskusii jedného Združenia klubov filatelistov

Filatelistická tlač priniesla záznamy z rokovaní všetkých ZKF pred konaním IX. Valného zhromaždenia slovenských filatelistov. Bol som rád, že na žiadnom rokovaní sa nezabudlo hovoriť ani o mládeži a že sa pozornosť mládežníckej filatelii prejavila aj vo voľbách delegátov na VZ ZSF a do výborov ZKF. Trochu ma zaujal názor jedného diskutujúceho na rokovaní v Žiline, ktorý „upozornil, že investície do mládežníckej filatelie sa míňajú účinkom, pretože ... mládež po ukončení veku (zrejme mládežníckeho, pozn. JM) ďalej nepokračuje v kluboch filatelistov.“ Je možné, že podobné názory sú aj medzi niektorými zberateľmi známok v českom zväze.

V prvom rade sa domnievam, že ten, kto spochybňuje prácu s mládežou, asi nepozná slovenskú ľudovú rozprávku o troch grošoch, z ktorých jeden sa dáva deťom ako určitá záruka do budúcnosti a zvyšné dva sú tiež vhodnou „investíciou“ a  to, či mládežníci z krúžkov pokračujú vo filatelii, a to v čase, keď majú pred sebou maturity, vysokú školu alebo zamestnanie a iný dôležitý životný krok, je až druhou stranou mince. Ale i tak chcem pripomenúť, že financie na mládež v predchádzajúcom období boli v Čechách aj na Slovensku poskytované na jednej strane ešte zo zvyšku, resp. úspešného zostatku finančne úspešnej výstavy PRAGA 88, ktorý sa spravodlivo rozdelil na mládež v SČF a v ZSF. Takže nešlo o prostriedky, ktoré by pochádzali z  príspevkov členov zväzu (bohužiaľ, väčšinou dôchodcov) čo by znamenalo, že mládež ochudobňovala možnosti činnosti, alebo žila na úkor ostatných filatelistov. V posledných rokoch boli mládežnícke podujatia zväzu na Slovensku takmer výlučne financované z dotácie na mládež, ktorú ZSF na základe uzatvorenej zmluvy poskytovala Slovenská pošta, a.s. Bez jej finančnej pomoci a podpory by sa nemohli uskutočňovať podujatia, ako boli kongresy mladých filatelistov na Slovensku, niektoré výstavy, krúžková činnosť a pod. Významná bola aj materiálna pomoc registrovaným krúžkom mladých filatelistov v podobe balíkového skartu, FDC či sady pečiatkovaných poštových známok, ktoré regionálne komisie mládeže dávali na činnosť vedúcim krúžkov. Takisto Slovenská pošta bohato oceňovala filatelistickými produktmi a suvenírmi úspešných súťažiacich vo Filatelistickej olympiáde a poskytovala ceny pre mládežníckych vystavovateľov, naposledy na výstave JUNIORFILA v Nitre.

Na mladých filatelistov, podobne ako pri dospelých, sa nezabúdalo každoročnou zaujímavou členskou prémiou. Pozornosť pošty v podobe vydávania známok Deťom z detských návrhov a iné súťaže na stránkach www.Pofis, napr. pri konaní MS v hokeji a iné, vyhlasované Úradom UPU, nekomentujem.

Tiež treba poznamenať, že druhá časť tvrdenia o nepokračovaní mládežníkov v činnosti KF je hodná vážnej diskusie o zisťovaní príčin, prečo je tomu tak vo viacerých kluboch, resp. v krúžkoch MF. Vedúci krúžkov pracujú s deťmi a mládežou spravidla do 18 rokov (a to je ešte šťastie, kedy končia stredné školy a odchádzajú na vysoké školy alebo do zamestnania) alebo s mladými vystavovateľmi najvyššej vekovej kategórie do 21 rokov. Vtedy sa stávajú v zmysle zákonov dospelými. Pýtam sa: Kto pracuje s dospelými filatelistami? Vedúci KMF?

Ak vedúci KMF získa každoročne 5, 10 alebo aj 15 detí na pravidelnú týždennú dvojhodinovú činnosť v škole, je to veľký záväzok a balvan, ktorý si priviazal o nohu. Veď to znamená pravidelnú prípravu nielen teoretickú, ale aj materiálnu pomoc v podobe známok, katalógov a literatúry, a to nehovorím o časovej strate a iných pomôckach ako zúbkomeroch alebo albumových listoch a filatelistických nálepkách a hawidkách, ktoré prináša osobne na schôdzky KMF. Alebo o takej samozrejmosti ako sú perá, ceruzky a zošity na poznámky. Lebo žiaľ, súčasná prax je taká, že čo vedúci nedonesie, to deti nemajú. ..

Zamyslime sa nad tým, prečo vo viacerých kluboch nie je previazaná práca jeho funkcionárov s krúžkom? Prečo po zániku KMF to klubu akosi „nevadí“? A to pripomínam neustále, prečo spravidla po úmrtí vedúceho nik v činnosti KMF nepokračuje??? Prečo sa niektoré KF uspokoja sa hlásením sekretariátu, že majú toľko a toľko mladých filatelistov, zaplatia 1euro a inak „zhasla fajka,“ ale nič viac? (Nepoznám situáciu v SČF, zrejme je to trošku iné, na šťastie lepšie).

Je na mieste otázka, či meradlom produktivity a úspešnosti práce vedúceho je to, či budú jeho mladí filatelisti neskôr členmi filatelistického zväzu? Ak by to tak malo byť všade, potom zo zdravotníckych, požiarnických alebo dramatických krúžkov organizovaných na školách by mali byť len budúci lekári a sestričky, hasiči a samí herci! Nemôžeme sa ale uspokojiť tým, že sme deťom na filatelii dali čosi viac, čo sa v škole nedozvedeli? Že sme im ukázali miesto poštovej známky a jej poslanie v dejinách spoločnosti, jej historický význam v komunikácii s ľuďmi a v podstatne osobnejšom styku ako v súčasnosti preferovaných SMS-kách mobilmi alebo v e-mailoch? (Poznamenávam, že nie som proti počítačom ani internetu, ktoré nakoniec čiastočne v KMF využívam.)

Že sme na krúžku naučili deti trocha systematicky pracovať, usporiadať známky, ukázali ako rysovať rámiky okolo známok, sem-tam mierne predbehli učivo zemepisu a dejepisu, ukázali ako hľadať v cudzojazyčnom katalógu a tým ich presvedčili, že poznatky zo školy sa dajú v praxi využiť , sú tu aj otázky estetiky atď.

Dalo by sa ešte pokračovať. Aby kritizujúci činnosť mládeže vo filatelii sami skúsili s ňou pracovať, aby ostatným, ktorí zatiaľ ešte pracujú s mladými ukázali, ako sa to dá robiť lepšie, účinnejšie a ako s menšou námahou dosiahnuť kvalitnejšie výsledky. Ak ešte stále v záujmovej činnosti škôl niekde vyhrávajú počítače na celej čiare, ukážme deťom, že je tu aj dnes pošta a poštové známky, tie farebné papieriky, ktoré kedysi opantali tisíce ľudí a dnes rady záujemcov o ne akosi preredli. Toto za nás filatelistov neurobí nikto iný, to môžeme a musíme urobiť len my sami sebe. Aj pre budúcnosť pred nami.

Mgr. Ján Mička, vedúci KMF v Trnave

Autor: Ján Mička | 22. 11. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223