Návrh na členění Monografií československých a českých známek a poštovní historie

Již vydané Monografie:
  1. Hradčany
  2. Legionářské, Pošta československá 1919, Masaryk 1920, holubice, osvobozená republika, husita, hospodářství a věda 1920, 1923, červený kříž (celiny)
  3. Výplatní známky 1923-1939 (celiny)
  4. Letecké, novinové, doplatní, spěšné, doruční 1918-1939
  5. Plebiscitní známky s přetiskem SO 1920
V případě, že k těmto monografiím bude vydáván dodatek (poznatky u emise Hradčan jsou v původní Monografii již značně překonané), bylo by dobré zachovat stejný formát jako je formát Monografie. Název by byl zřejmě "Dodatek k Monografii číslo 1 Hradčany", nebo dodatek k emisi, hospodářství a věda". Obálka by nemusela být stejná jako je u původní monografie. V případě, že by byl dán souhlas původního autora k novému přepracovanému vydání, pak by bylo možno přímo do nového vydání zakotvit i nové poznatky a dodatky (například Monografie emise Hradčany).

Monografie díl 6 - Československé známky za období 1945-1992 (Přes různé návrhy, do dnešního dne nebyl zpracován žádný rukopis pro možné vydání určitého svazku 6. dílu).

6.
6/I.
6/II.
6/III.
6/IV.
6/V.
6/VI.
6/VII.
6/VIII.

Československo za období 1945-1992 (pouze návrh)
Košické vydání včetně košického aršíku
Bratislavské, moskevské, londýnské a partyzánské vydání
Ostatní výplatní známky 1945-1952
Měnová reforma
Výplatní známky 1953-1968
Výplatní známky 1969-1980
Výplatní známky 1981-1992
Letecké, novinové, doruční, doplatní, služební

Rozdělení není žádné dogma, každý další návrh bude posouzen a popřípadě zapracován. Vzhledem k tomu, že zatím není žádný autor, který by měl připraveny podklady (rukopis) pro určitý úsek výplatních známek a nebo určité rozšířené emise československých známek za období 1945-1992 bylo by vhodné si alespoň vyčlenit období a emise, u kterých by přicházelo v úvahu vydání některého tohoto období výplatních známek, nebo určité emise ve formě Monografie.

Monografie číslo 7 - Česká republika

7.
7/I.
7/II.

Česká republika
členění zatím neudávám
Výplatní známky
Automatové poštovní známky

Monografie číslo 8
Tuto řadu vynechat pro slovenské známky (ZSF nedodal žádné svoje návrhy).

Monografie číslo 9
Členit na různé sběratelské zájmy související s poštovní historií a poštovním provozem

9/I.
9/II.
9/III.
9/IV.
9/V.
9/VI.
9/VII.
9/VIII.

Obálky I. dne
Známky s počítadly, desková čísla
RN nálepky a cenné nálepky APOST
Poštovní tiskopisy
Perfiny
Rakouské známky na území České republiky
Letecké cel. ..... ČSR
Poštovní provoz na území České republiky od roku 1858-1918. Toto je také prozatím návrh a vždy se bude jednat o možnost vydání monografie pouze v případě zájmu sběratelů na tomto úseku.

Svazek 10
V rezervě

Svazek 11

11/I.
11/II.

Pošta v době nesvobody na území České republiky (1939-1945) Pošta v ghettu Terezín

Vím, že protektorát je pro nás všechny citlivá doba, ale většina filatelistů na území naší České republiky má toto filatelistické období zařazené ve svých sbírkách. Bylo by asi dobré tento úsek poštovního provozu také zdokumentovat. Na základě Vašich reakcí uvidíme jaký je Váš názor na toto období.

Svazek 12-19
Ponechat poštovním razítkům

Svazek 20
Historický vývoj názvů pošt v českých zemích

Svazek 21 - členit na jednotlivé svazky
Poštovní historie

Ještě jednou zdůrazňuji, že toto je jen návrh, na který by měly navazovat Vaše připomínky. Připomínky by měly prezentovat Vaše konkrétní představy a ne kritizovat podkladový návrh předaný pro diskusi. Prozatím se setkávám s tím, že většina z nás chce vše kritizovat, ale podílet se na dalším vývoji filatelie již tolik ne. Děkuji všem těm, co se podílejí na vydávání jakékoliv literatury ve prospěch naší filatelie. V roce 1992 a 1995 byl projednán návrh Odborné společnosti sběratelů československé a české známky jak budou ve spolupráci s vydavatelem vydávány monografie. Bohužel nebyla napsána od té doby ani jedna publikace z tohoto návrhu, natož, aby byla předána vydavateli monografie.

Proto se těším na veškeré Vaše podnětné návrhy a případná sdělení, že je již rozpracován rukopis pro možný nový díl, nebo svazek Monografie.

Veškeré Vaše připomínky zasílejte na sekretariát SČF a nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu beloubek@iol.cz nebo scf@iol.cz

Josef Běloubek
místopředseda SČF
pro vnitrosvazovou činnost

Autor: SČF | 2. 3. 2004

Komentáře

doplatní známky

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223