Nástin teorie námětové filatelie

V příspěvku „50 let od prvního řádu FIP pro námětové sbírky“ ze dne 7. září 2016 jsem připomenul výročí Mezinárodního řádu pro tematické, účelové a motivové sbírky poštovních známek FIP. Překlad tohoto dokumentu byl volnou přílohou první česky napsané příručky pro námětové filatelisty. Napsal ji pan Felix Seebauer. Příručka byla vydána brněnským Klubem filatelistů 06-16 v roce 1967. Ani po téměř padesáti letech neztrácí tato pomůcka pro námětové filatelisty v mnohém na aktuálnosti. Je napsána velmi srozumitelně a poskytuje návod „jak na to“. Tedy nejen nástin, ale též dobré rady pro sběratele. Lze si ji i dnes obstarat v antikvariátě za nevelký peníz.

Autor příručky, pan Felix Seebauer, brněnský rodák (nar. 30.června 1921 v Brně – zemřel 7. února 2003 tamtéž), byl uznávaným novinářem, spisovatelem a překladatelem. Způsob zpracování příručky je na tom znát. Hlásil se k německé menšině v Brně, ale jeho pročeský postoj znamenal pro něj za druhé světové války utrpení – věznění od roku 1941 až do konce války. V poválečných letech se věnoval zejména překladatelství – přeložil 143 knih z češtiny do němčiny. Pro nás filatelisty je zajímavá skutečnost, že v letech 1968 – 1970 byl šéfredaktorem časopisu REVUE MERKUR. V letech 1990 – 1997 byl šéfredaktorem pražského týdeníku v německém jazyce - Prager Wochenblatt, atd.

Nástin teorie námětové filatelie


Autor: Jaroslav Tomandl | 19. 9. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223