Národný umelec Tibor Bartfay oslávil 90 rokov

Osobnosť súčasnej modernej slovenskej kultúry, akademický sochár, národný umelec Tibor Bartfay, z Bratislavy

Váš komentář