Národní výstava poštovních známek Žďár 2004

Největší letošní výstava v České republice se konala od 21. do 23. května 2004 v prostorách Domu kultury ve Žďáru nad Sázavou. Výstavu doprovázela řada dalších akcí, zejména souběžně probíhající výstavy Grafika a známková tvorba Martina Činovského a expozice P. Dillingera ve výstavní síni Staré radnice nebo výstava grafik M. Srba a prezentace emise “Česká hudba 2004” v Café-baru na Havlíčkově náměstí.

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v pátek 21. května v 9 hodin za účasti mnoha vysokých představitelů města i kraje včetně místopředsedy PS PČR ing. Jana Kasala a starosty města Mgr. Jaromíra Brychty. Návštěvníci mohli ve velkém sále shlédnout celkem 126 soutěžních exponátů, které byly rozděleny do dvou výstav – nekvalifikované a zcela nové exponáty, které tvořily téměř polovinu z celkového počtu (62), tvořily výstavu Premiéra. Mohli si také zakoupit filatelistické materiály vydané k výstavě a nechat si je orazit příležitostným výstavním razítkem. Již tradičně fungovala v rámci výstavy Dětská pošta a v provozu bylo také pracoviště České pošty na výrobu personalizované známky.

Slavnostní vyhlášení výsledků výstavy – palmáre – proběhlo v sobotu 22. května. Vystavovatelé ze třídy mládeže jej měli zvlášť v přilehlém hotelu Jehla, pro ostatní se pak konalo v prostorách zámku R. Kinského. I tato akce proběhla za účasti významných osobností, cenu předsedy PS PČR předal osobně Lubomír Zaorálek a z oslav narozenin svého bratra přijel i pan Kinský.

Jak tedy výstava dopadla pro vystavovatele? Na národní výstavě udělila jury celkem 5 zlatých medailí. Ve třídě tradiční tuto medaili získal ing. Bohumír Pospíšil za exponát “Osvobozená republika, ukázky ze specializované sbírky”. Ve třídě celin byl touto medailí oceněn exponát Milana Černíka “Československo: dvojité odpovědní dopisnice v poštovním provozu v letech 1918 – 1939”. Tematickou filatelii mezi zlatými exponáty zastupovalo “Lipsko – město veletrhů” ing. Davida Schillera. Mezi jednorámovými exponáty pak byly 2 zlaté exponáty – “Pošty cizích států na území Číny” Karla Bičovského a “Severní dráha císaře Ferdinanda” Adolfa Kuchyňky. Velkou pozlacenou medaili si odnesli Jiří Horák ve třídě tematické filatelie za exponát “Motocykl v životě člověka”, Jan Mikulčák ve třídě celin za “Rakousko-Uhersko: Úřední přítisky známky FJ I. na soukromou objednávku” a nejlepší mládežnický exponát “Rakousko 1850 – 1918” Michala Musila. Dalších 16 exponátů získalo pozlacenou medaili, 10 velkou stříbrnou a 14 stříbrnou medaili; 9 exponátů si odneslo medaili postříbřenou. Nesmíme zapomenout ani na otevřenou třídu, kde byl jako “výborný” ohodnocen exponát Adolfa Burgera “Nikdy více fašismus – nikdy více válku”; ostatní exponáty získaly hodnocení “chvalitebný” nebo “dobrý”.

Také premiérová část výstavy předvedla několik špičkových exponátů, které získaly vysoké hodnocení. Bylo uděleno 13 zlatých medailí (vysoký počet oproti národní výstavě je částečně dán méně přísnou bodovací stupnicí), které získali:

- ve třídě tradiční filatelie JUDr. Zdeněk Koupal za “Československo 1945 – 1953 výplatní a příležitostné známky”, ing. Jan Štolfa za exponát “Hradčany” a Ladislav Procházka za “Uhersko 1871 – 1918”
- ve třídě poštovní historie Karel Bičovský za “Významné poštovní úřady Levanty” a Vladimír Šimek s exponátem “Noviny, novinové kolky, dokumenty a známky na území Rakouska-Uherska a Západní Evropy do roku 1918”
- ve třídě celin Bohumil Kukačka za “Celiny S.H.S. 1918-1928”, Josef Svojitka za “Celiny Švýcarska” a ing. Jan Krátký za “Celiny se známkou František Josef I. jubilejní”
- ve třídě fiskální filatelie ing. Jiří Černý za exponát “Kolky indických států”
- za jednorámové exponáty Jiří Horák za “Značky automobilových veteránů Čech a Moravy”, Marie Justýnová za “OH Paříž a Československo”, Karel Bičovský za exponát “Nizozemská Indie – klasické vydání Vilém III.” a Pavel Paščák s exponátem “Velká Británie 1870”

Nemohu zapomenout ani na třídu mládeže, ve které je nejvyšším možným ohodnocením velká pozlacená medaile; zde ji získal Antonín Mojsl za exponát “Velká Británie 1814-1901”.

I další exponáty na premiéře dopadly poměrně dobře, jury kromě výše uvedených zlatých medailí udělila 7 velkých pozlacených, 8 pozlacených, 5 velkých stříbrných a 11 stříbrných medailí. Slabší exponáty si pak odvezly 6 postříbřených a 9 bronzových medailí. Celkové výsledky byly tedy velice dobré, řada exponátů zde získala kvalifikaci na Evropskou výstavu poštovních známek Brno 2005; vysoký počet zcela nových exponátů pak dokazuje, že naše organizovaná filatelie na tom není tak špatně a další zájemci o vystavování se stále objevují.

Autor: David Schiller | 10. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223