Národní výstava mládeže Mladá Boleslav 2007

Ve středu 20. června 2007 v 16.00 hodin byla v mladoboleslavském Domě kultury zahájena Národní výstava mladých filatelistů Mladá Boleslav 2007. Vernisáž proběhla za přítomnosti představitelů města, automobilky Škoda Auto, Svazu českých filatelistů, České pošty a dalších hostů. Po úvodním slovu předsedy organizačního výboru si přítomní prohlédli vystavené exponáty.

Národní výstava mládeže Mladá Boleslav 2007

Národní výstavy se zúčastnilo celkem 23 vystavovatelů, přičemž jeden byl zařazen na úrovni regionální, 10 na úrovni premiéra a zbývající na úrovni národní výstavy. Výstava měla velmi dobrou úroveň, o čemž svědčí udělené medaile. Na národní výstavě byl jako nejlepší oceněn exponát Jakuba Macouna „Cenné nálepky APOST České pošty“ a další dvě místa obsadily shodným počtem bodů tematické exponáty Davida Skleničky „Poštovní schránky“ a Milana Truhláře „Oheň – nebezpečný živel“. Všichni tři vystavovatelé získali zlatou medaili. Další tři exponáty získaly pozlacenou nebo velkou pozlacenou medaili a zbývající stříbrnou nebo velkou stříbrnou. Na premiéře příjemně překvapili Jana Mikalová s exponátem „Procházka Prahou“, Petr Puhlík s exponátem „Československá měnová reforma 1953“ a Jan Krpálek s exponátem „Dopravní prostředky“. Všichni dostali po zásluze pozlacenou medaili a to je určitě velký úspěch. Další dva exponáty byly oceněny stříbrnou medailí a zbývající obdržely postříbřenou nebo bronzovou medaili.

Výstava byla doplněna také řadou doprovodných akcí, z nichž nejvýznamnější bylo národní finále Filatelistické olympiády na téma „Člověk a automobil“.

Vyhlášení výsledků FO a palmáre výstavy proběhlo v sobotu večer ve velkém sále Domu kultury. Všichni soutěžící obdrželi diplomy a dárky, pro ty nejlepší byly připraveny věcné ceny, vystavovatele dostali i skutečné medaile.

Mladá Boleslav 2007 byla především výstavou mladých filatelistů, ale byly tu zastoupeny i další sběratelské obory, především obrazové pohlednice. Těch tu bylo vystaveno přes 2500 a ukazovaly hlavně minulost Mladé Boleslavi, Českého ráje. a blízkého okolí. Návštěvníci se tak mohli seznámit s tím, jak Mladá Boleslav vypadala dříve, mohli vidět místa, která dnes již neexistují nebo byla k nepoznání změněna. Pěkným zpestřením jsou např. fantastické koláže, na nichž je na Staroměstském náměstí zobrazena tramvaj nebo visutá dráha, anebo přístav na Jizeře plný velkých parníků. Zajímavým doplněním výstavy byly archeologické a historické expozice zapůjčené z Muzea Mladoboleslavska. Výstava se tak stala svou různorodostí zajímavým místem pro návštěvníky s různými zájmy.

Národní výstava mládeže Mladá Boleslav 2007

K výstavě byly vydány dvě dopisnice s přítiskem a na poštovní přepážce na výstavě bylo používáno příležitostné razítko.

Za uspořádání výstavy patří dík všem organizátorům i i sponzorům. Výstava byla úspěšná, mezi návštěvníky byli i studenti ze škol, a tak jistě pomohla i k propagaci filatelie mezi veřejností.

Národní výstava mládeže Mladá Boleslav 2007


Autor: Zdeněk Töpfer | 25. 8. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223