Národní a Regionální výstava poštovních známek JIHLAVA 2009

Ve dnech 13, - 18. října 2009 proběhla v Jihlavě Národní i Regionální výstava poštovních známek s názvem JIHLAVA 2009 v Oblastní galerii Vysočina na Masarykově náměstí.
Zahájení bylo 13.října, slavnostní vyhlášení výsledků, tedy Palmáre v sobotu 17. října v budově radnice.
Součástí této výstavy byly i autogramiády tvůrců poštovních známek Martina Srba, Fero Horniaka a Martina Činovského. Návštěvníci výstavy mohli též získat podpisy i známých hokejistů bratrů Holíkových, kteří se zúčastnili legendárního hokejového Mistrovství světa v roce 1969.

Národní a Regionální výstava poštovních známek JIHLAVA 2009
Oblastní galerie Vysočina

Národní a Regionální výstava poštovních známek JIHLAVA 2009
Výstavní prostory v galerii Vysočina


K vlastní výstavě:
Za sebe mohu říci, že jsem byl překvapený vysokou úrovní jak exponátů z nichž celou řadu jsem znal, tak i organizací výstavy a vhodně zvolenými prostory.
Návštěvníci měli možnost napsat svoje poznatky a připomínky do návštěvní knihy, kde většina příspěvků byla pochvalných, některé se týkaly kritiky nedostatečného osvětlení exponátů. Zde bych se však pořadatelů zastal, protože zkušený filatelista ví, jak známkám škodí přímé sluneční světlo a umělé osvětlení zde bylo zcela namístě.

Nyní k výsledkům:
Začnu nejdříve Národní výstavou, protože je to vyšší soutěž něco jako Mistrovství České republiky ve filatelii. V Národní výstavě bylo celkem 8 tříd, 21 vystavovatelů a 24 exponátů. V těchto třídách uvedu jen vítěze.
Ve třídě tradiční filatelie získal zlatou medaili a 88 bodů exponát Jaromíra Petříka – Afghánistán 1871 – 1900. Tento exponát též získal nejvyšší bodové hodnocení na Národní výstavě. Velká zlatá medaile nebyla letos udělena.

Národní a Regionální výstava poštovních známek JIHLAVA 2009
Pohled na vítězný exponát v Národní třídě- Afghánistán 1871 – 1900


Ve třídě poštovní historie zvítězil Ing. Bohuslav Makovička s exponátem – Poštovní historie jihozápadní Moravy. Exponát nabitý krásnými dokumenty např. z 16. a 17. století byl ozdobou této výstavy. Získal 81 bodů a velkou pozlacenou medaili.

Ve třídě celin zvítězil Josef Svojitka s exponátem – Švýcarsko – celiny, kde byly zastoupny vzácné celiny z 19. století a počátek 20.století. Tento exponát získal 86 bodů a zlatou medaili. Třídu tematické filatelie vyhrál Ing. Ivan Trančík s exponátem Women in Sports – velká pozlacená medaile a 81 bodů.
Třída filatelistické literatury – vítězem se stal Ladislav Olšina za Zkusmé tisky hradčanských známek V. kresby – pozlacená medaile a 76 bodů.
Třída jednorámových exponátů – zde zvítězil Ing. Radek Černý, který vystavoval dva exponáty za které získal po 80 bodech a pozlacenou medaili. Jeden exponát měl název Duloz ( 2. emise Osmanské říše), druhý exponát – Velký půlměsíc (třetí emise Osmanské říše).
Volnou třídu reprezentoval Ing. Emanuel Lukeš a za exponát Kolumbus a Nový svět získal 72 bodů a stříbrnou medaili. Ve třídě mládeže zvítězil Pavel Soukup. Za exponát Letectví dostal 84 bodů a zlatou medaili. Určitě stojí za zmínku i další dva účastníci se shodným počtem bodů 78, kteří získali pozlacené medaile. Jan Krpálek za Dopravní prostředky a Jan Regula za Sjednocující se Evropu.

Za zmínku určitě stojí i exponát Ivo Berouna – Československo 1945 – 1953, který měl mimořádně kvalitně zpracovaný hlavně rok 1945. Na tomto exponátu byla celá řada rarit i nové objevy, bohužel získal pouze 72 bodů – velkou stříbrnou medaili a dále již nepostupuje.

Regionální výstava byla zastoupena početněji než výstava Národní.
Pokud jsem správně počítal, tak se jí zúčastnilo 35 vystavovatelů s 47 exponáty. Byli zde vystavovatelé, kteří vystavovali i 3 svoje exponáty.

K výsledkům:
Absolutní vítězství zde získal Jindřich Zronek ve Třídě poštovní historie za exponát Doplatné 1850 – 1928. Tento exponát získal 93 bodů a zlatou medaili. Je obdivuhodné, jak se vystavovateli podařilo nashromáždit tolik materiálů, protože doplatné zvláště v letech 1850 – 1870 bylo nezvyklé a těchto materiálů se mnoho nedochovalo.

Národní a Regionální výstava poštovních známek JIHLAVA 2009
Jindřich Zronek – Doplatné 1850 - 1928

Ve Třídě tradiční filatelie zvítězil Ing. Petr Tuček s exponátem Siam – The Provisional Att Surcharges 1889 – 1899 on Second Issue and its Study. Získal 87 bodů a zlatou medaili. Též se jedná o mimořádný exponát, protože zde jsou k vidění velmi vzácné materiály z tak vzdálené země jako je Siam, nyní Thajsko. Navíc perfektní srozumitelné zpracování. Tomuto exponátu se nedala vytknout snad žádná chyba.
Ve Třídě celin zvítězil známý filatelista Vladimír Dražan. Za exponát Dopisnice v českých zemích z let 1869 – 1920 získal 90 bodů a zlatou medaili.
Ve Třídě jednorámových exponátů zvítězil, zlatou medaili a 90 bodů získal Michal Příkazský za Československé mezinárodní odpovědky 1946 – 1949.
Ve Třídě aerofilatelie byl jediný vystavovatel a to Pavel Bouda, který za svůj exponát Československá letecká pošta 1920 – 1938 získal zlatou medaili a 86 bodů.
Ve Třídě tematické filatelie získal nejvyšší ocenění Ing. Jaroslav Punčochář za exponát Čs. letectví 1918 – 1939 a čs. letci v boji proti fašismu. Byla udělaná pozlacená medaile a 79 bodů. Ve Třídě mládeže byl pozoruhodný exponát Pavlíny Ondrejkové – Národní přírodní rezervace Čertoryje – floristické poměry. Získala zlatou medaili a 83 bodů.
Otevřenou třídu prezentoval jediný exponát od Josefa Fronce – Výstavní razítka Praga 2008 na CM a jejich varianty. Získal 64 bodů a stříbrnou medaili.

Tolik k výsledkům. Ještě se vrátím k několika exponátům, které nezískaly nejvyšší ocenění, přesto určitě stály za pozornost. Jeden z nich Josefa Olivy – Československé letecké známky I.-III. emise 1918 – 1939. Byla zde celá řada vynikajících materiálů včetně unikátního převráceného přetisku na 24korunové známce – viz fotografie.

Národní a Regionální výstava poštovních známek JIHLAVA 2009

Vzhledem k několika formálním chybám, např., že na listu exponátu nemá být na čelní straně připojený atest, nebo určitá nevyváženost jednotlivých emisí, získal tento pozoruhodný exponát pouze 77 bodů a pozlacenou medaili. Josef Oliva byl viditelně zklamaný, vystavoval ještě dva další exponáty s velmi slušnými materiály ČSR 1918-1939 za které získal nízké bodové hodnocení 65 a 68 bodů. Proto doporučuji vystavovatelům, než se vůbec do exponátu dají, konzultovat svůj koncept s nějakým zkušeným jurymanem nebo vystavovatelem.

Další exponát, který určitě stojí za zmínku je Česká republika 1993 – 2008 od Judr. Zdeňka Koupala. Získal za něj 81 bodů a zlatou medaili. Tento exponát byl perfektně zpracovaný s celou řadou rarit. Nechyběl zde například nezoubkovaný aršík PRAGA 2008 – Spěšná pošta 1750. O objevu těchto aršíků bylo nedávno v televizi. Údajně je jich 8 kusů. Ptal jsem se jednoho jurymana proč nezískal větší počet bodů a ten mi odpověděl, že je to exponát vysoce specializovaný hlavně na vady a název exponátu plně nevystihuje prezentované materiály. Zde jsem si uvědomil, jak důležité je vystihnout správně název exponátu.

V názvu svého exponátu se dopustil určité chyby i náš zkušený juryman Václav Kopecký s pěkným exponátem Francie do roku 1875. Měl zde i celou řadu předznámkových dopisů, ale jak již čtenář vytuší, exponátu chyběl v názvu počátek – exponát se měl jmenovat např. Francie 1800-1875. Václav Kopecký získal za svoji Francii 80 bodů a velkou pozlacenou medaili.

Na předpisy pro tvorbu exponátu je potřeba si skutečně dát pozor, protože pěkný exponát Ing. Ivo Sedláčka – Známkové dílo Bohumila Heinze s otisky původních rytin nebylo hodnoceno z důvodu nedodržení počtu listů A4. Vystavoval v třídě tématické filatelie a jednoznačný předpis pro 5rámovku je 80 listů A4. Ing. Sedláček jich měl pouze 78 a z tohoto důvodu nebyl hodnocený, což je vlastně diskvalifikace.

Jinak výsledky byly vyhlášeny jak jsem již napsal v úvodu, v sobotu 17.října 2009 v gotickém sálu budovy radnice v Jihlavě. Poté následovalo pohoštění s diskusí pro vystavovatele i jury.

Proto přikládám trochu netradiční fotografii z této události.

Národní a Regionální výstava poštovních známek JIHLAVA 2009
První sedící vlevo Ing. Bohuslav Makovička, stojící uprostřed Vladimír Dražan


Národní a Regionální výstava poštovních známek JIHLAVA 2009

Národní a Regionální výstava poštovních známek JIHLAVA 2009

Národní a Regionální výstava poštovních známek JIHLAVA 2009

Národní a Regionální výstava poštovních známek JIHLAVA 2009


Autor: Jaromír Petřík | 23. 10. 2009

Komentáře

Dokonalé!!!

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223