Námětová sbírka - volba námětu

Námětů může být tolik, jak pestrý je život kolem nás. Když mi před léty přítel Antonín Roušal z pražských Holešovic ukazoval svoji námětovou sbírku lodí, řekl: "Tak dlouho jsem se z okna svého bytu díval na holešovický přístav, až jsem se pustil do tohoto námětu." Později byl též úspěšným vystavovatelem. Další z mých známých, bývalý výkonný sportovec, se věnuje sportovním námětům. Možná i tak nějak vzniká filatelistův vztah k nějakému námětu, kterému se pak věnuje, který sbírá. Je v tom kus filatelistického osudu.

Přestaňme však meditovat a porozhlédněme se po pestrém světě námětové filatelie. Námětové exponáty na výstavách nám nabízí množství příkladů témat historických, přírodovědných, technických, uměleckých, společenských, včetně sportu. Dobrý příklad, který nás zaujme a který si dokážeme přenést do svých představ, je jednou z cest, kterou se může náš námět ubírat. Nenapodobujme však za každou cenu. Snažme se to dělat vždy po svém. Vždyť cílem každého hobby je příjemné vyplnění našeho volného času. Sběratelství, včetně filatelie, k tomu patří.

Námětové sbírání má proti ostatní filatelii jednu zvláštnost. Provokuje nás k tomu, abychom se o svůj námět zajímali i jinak než-li filatelisticky. Zatím co v teritoriální filatelii (včetně našich území) i v poštovní historii pracujeme s katalogem a odbornou filatelistickou literaturou (odbornými filatelistickými časopisy, monografiemi atd.), v námětové filatelii nám to nestačí. Vědomosti o našem námětu čerpáme z nefilatelistické odborné literatury. Na začátek si možná vystačíme se školskými učebnicemi, pokud se náš námět věnuje něčemu, co se dotýká školských předmětů – přírodovědě, fyzice, literatuře a podobně. Později pátráme po dalších informacích. K tomu mohou posloužit různé encyklopedické knihy a příručky. Též odborné časopisy jsou zdrojem cenných informací. Dnes díky internetu může být naše pátrání velmi zajímavé a mnohdy pro rozšiřování našich vědomostí též poučné a objevné. Tak nás námětová filatelie inspiruje k rozvíjení všeobecného poznání o zvoleném oboru.

Námětová sbírka - volba námětu


Autor: Jaroslav Tomandl | 8. 4. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223