Námětová filatelie XXIII.

Je to tak složité?

Nic není tak složitého, ani vytvoření tematického exponátu, pokud si najdu správnou cestu, jak na to. To platí jak pro maldé filatelisty tak pro dospěláky, pokud chtějí svůj exponát předvést na filatelistické výstavě.

Moc bych si přitom nelámal hlavu s bodovým hodnocením jednotlivých kriterií. Jen tak po očku bych občas kouknul, zda jsem kriteriím moc neuhl, abych dodržel “pravidla hry“. Vždyť vystavit mohu jen to, co mám ve zbírce k dispozici. Z druhé strany to nesmím “nacpat“ do exponátu za každou cenu. Raději počkám nějakou dobu, než-li se mi podaří získat takové poštovní známky a další materiál, který mi pomůže splnit vytyčený plán.

Základním pravidlem je, aby se zvolené téma táhlo celým exponátem jako červená niť. Když uhneme, zabředneme do bludného kruhu bezvýznamných detailů. Proto je důležité napsat si plán, který nás povede exponátem a zároveň určí způsob rozvinutí tématu. (Právě kriteria pojmenovaná “plán“ a “rozvinutí tématu“ nacházíme v bodových tabulkách Svazu českých filatelistů pro hodnocení exponátů mladých filatelistů. V bodové tabulce pro hodnocení exponátů dospělých vystavovatelů jsou tato základní kriteria skryta pod trochu jiným členěním).

Myslím si však, že základem pro všechny je plán a rozvinutí tématu. Je to základ, na kterém stavíme exponát. Stavebními kameny jsou pak poštovní známky, razítka, celiny, celistovsti a vše ostatní, co do filatelistického exponátu patří, anebo může být zařazeno. Plán nám tak pomáhá dodržet proporce exponátu, vyvážené pojednání o zvoleném tématu, a to pomocí známek a dalšího filatelistického materiálu, vše propojeno dopovodním textem. Vždy se pokouším vžít do role návštěvníka výstavy, který se možná zastaví u mého exponátu. Proto se snažím o srozumitelný text, kterým napomáhám pochopení toho, co na albumových listech ukazuji, o čem pomocí známek (a ostatního filatelistického materálu) hovořím, přitom mohu upozornit na filatelistické zvláštnosti.

Jak by mohl takový plán exponátu vypadat? Zde je malý příklad plánu na téma “Železnice“:
1.Začátky železnice
1.1. Koňka
1.2. První železniční tratě
2.Éra parního pohonu
2.1. Průkopníci páry
2.2. Rozvoj železniční dopravy díky parnímu pohonu
2.3. Lokomotívy, vagóny, vše ostatní kolem parní železnice
3.Dieselový pohon
4.Elektrický pohon
5.Železniční tratě a zařízení
6.Nádraží – jejich architektura a technické vybavení
7.Přeprava osob, nákladu a pošty
8.Železnice jako součást dopravního systému
Sběratel tohoto námětu by mně určitě doplnil i poopravil.

Exponát se může tématicky zaměřit třeba jen na období začátků železnice, nebo na jinou kapitolu z historie a současnosti železnice. Totéž platí pro kterýkoliv námět, nejen technický. Členění si každý tvůrce exponátu zvolí dle vlastních záměrů. Pochopitelně, mladý filatelista začína s jednoduchým plánem, který postupně rozvíjí.

Závěrem jedno doporučení – nehledejme vzletný název exponátu. Držme se při volbě názvu exponátu toho, co vyjádříme pomocí filatelistického materiálu.

Námětová filatelie XXIII.


Autor: Jaroslav Tomandl | 4. 5. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223