Námětová filatelie XXI.

Obrazové dopisnice v tematickém exponátu

Obrazové dopisnice představují jeden z neodmyslitelných druhů filatelistického materiálu, který námětově sbíráme a vhodně používáme v tematickém exponátu (připomínám zde opět požadavek na různorodost filatelistického materiálu v exponátu). Hlavím kriteriem zůstává, jako u každého jiného druhu filatelistického materálu v exponátu, jeho vypovídací schopnost.
Pro obrazové dopisnice nemusíme chodit daleko. České a československé obrazové dopisnice, počínaje předválečnými a konče současnými, nabízejí obrazovou část pro mnoho námětů (obr.1).
Námětová filatelie XXI.

Nezapomínejme však ani na cizokrajné obrazové dopisnice, na jejich originální známku, obrazovou i textovou část, ale též na razítko. V mnoha krajinách světa byly celiny, včetně obrazových, hojně používané pro běžnou korespondenci. Příkladem mohou být státy Jižní Ameriky (obr.2).
Námětová filatelie XXI.

Dlouhá desetiletí byly celiny na okraji sběratelského zájmu. V současnosti je proto hledávání starších, námětově vhodných obrazových celin svízelné, zejména pokud máme znalost o obrazové dopisnici, která by mám „bodla“, a štěstí v hledání nám nepřeje. Chce to moře trpělivosti, hledání po celém světě. To dnes díky internetu není nemožné. Když se nám navíc podaří nalézt obrazovou dopisnici se zajímavým razítkem, které má vztah k obrazovému či textovému námětu dopisnice, nic lepšího si pro ilustraci nebo dokumentaci dané části našeho exponátu nemůžeme přát.
Přidávám ještě dvě další ukázky poštou prošlých obrazových dopisnic ze sousedního Rakouska a Německa.
Námětová filatelie XXI.

Námětová filatelie XXI.

Autor: Jaroslav Tomandl | 25. 7. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223