Námětová filatelie XX.

Známka v tematickém exponátu

Základním stavebním prvkem tematického exponátu jsou poštovní známky. Jejich správný výběr do exponátu si proto zaslouží prvořadou pozornost každého námětáře. Volíme takové známky, které mají bezprostřední souvislost s námětem, v případě jejich zařazování do exponátu též nesmíme zapomínat na souvislost s doprovodním textem. Pokud vybíráme z několika vhodných známek, volíme takovou, která nejlépe vystihuje dané téma a současně je filatelisticky nejhodnotnější (například nejvzácnější variantu dané známky nebo jejího použití). Dbáme přitom na kvalitu známek, aby byly nepoškozené. Nutno dodržovat zásadu, aby námětový exponát byl sestaven buď jen z čistých nebo jen razítkovaných známek. Pokud je exponát sestaven z čistých známek, lze vyjímečně použít razítkované známky, pokud se jedná o vzácnou známku anebo pokud čitelné razítko dokladuje tematicky zajímavy datum nebo místo použití.

Rozlišujeme:

známky ve fáze jejich přípravy (originální grafické návrhy a rozkresby, zkušební otisky pro ověření správnosti rytiny, použitých odstínů barev a pod.)

zrealizované, tedy vydané známky. Z hlediska filatelistických znalostí jsou najzajímavější tiskové a deskové odchylky a chyby perforace. Všímejme si námětově zaujímavé obrazy průsvitky. Přítisky a přetisky, které často zakrývají obrazový námět, pokud nemají tematickou souvislost s našim námětem, nezařazujemev

vřele doporučuji použití známek s perfinami, zejména známek s námětově zaujímavými perfiny a známek - vzorců (specimen, muster a pod.)

u tiskových listů, aršíků a jiných úprav se nabízí možnost námětového využití kreseb a nápisů na okrajích, potištěné kupony, mezarší, soutisky a podobně (pozor však na tzv.personalizované známky, kdy potištěné kupony na soukromou objednávku jsou nefilatelistickým prvkem, tedy v námětovém exponátu nežádoucí!)

při různých tiskových úpravách známek nepoužíváme v exponátu aršíky nebo tiskové listy s opakovaným výskytem stejné známky anebo se známkami, které s našim námětem nesouvisí. Naopak známkové sešítky a jejich obal je vítaným a doporučovaným ozvláštněním exponátu, důkazem filatelistických znalostí. Zejména v posledních letech vydávají poštovní správy známkové sešítky v různém provedení a s množstvím textových a obrazových informací na obalu sešítku, které lze dobře námětově využít

studujeme poštovní použití známek. Lze zařadit zajímavou celistvost nebo výstřižek, smíšenou frankaturu, nedoručenou zásilku, poškozenou, cenzurovanou, dezinfikovanou poštovní zásilku a pod. Velmi vděčná je kombinace, kdy se námět známky a příležitostní razítko, nebo oficielní poštovní kašet shodují (viz. přiložené vyobrazení výstřižku se známkou Cookových ostrovů s přetiskem k přistání vesmírné lodě Apollo 13, včetně oficielního kašetu).

Tolik pro dnešek. Rád bych v dalším pokračování podrobněji pojednal o některých pojmech, které jsem zde uvedl.
Námětová filatelie XX.


Autor: Jaroslav Tomandl | 11. 3. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223