Námětová filatelie XVIII.

Poštovnictví jako tematický exponát?

V sedmnáctém pokračování povídání o námětové filatelii (Další příklady úspěšného tematického exponátu) jsem se závěrem zmínil o námětu s fiktivním názvem „Jak se přepravuje a doručuje pošta od starověku až dodnes“. Jenže námět je to nebezpečně rozsáhlý a nebezpečně krásný. Je to nevýhoda nebo výhoda? Záleží na filatelistovi, jak by se k takovému námětu postavil, jak by jej uchopil.

Takový námět je nám filatelistům vlastní. Někteří z nás se dotýkají této lidské činnosti pouze prostřednictvím poštovních známek, které sbírají. Jiní, sběratelé poštovní historie se bezprostředně dotýkají doručovaných předmětů – poštovních zásilek. Nejen jich se dotýkají, ale studují jejich poštovní pouť od odesílatele k adresátovi, pomocí poštovních znaků na těchto zásilkách (razítka, poštmistrovské poznámky, atd.). Další skupina, aerofilatelisté, pak sbírají doklady letecké pošty. A tak bychom mohli pokračovat.

Již několik těchto poznámek potvrzuje široký záběr takového námětu. Přesto si myslím, že mnozí z nás by si dovedli najít svou oblíbenou kapitolu, pojednávající o některé z činností související s přepravou a doručováním pošty. Jako dobré vodítko nám může posloužit například krásný seriál Obrázky z dějin poštovnictví z pera pana Františka Hrbka, uveřejňovaný od v létech 2004-2005 na naší webové stránce Infofila (www.infofila.cz).

Naznačený námět například nabízí námětový pohled na poštovní známku od jejího vzniku až ke dnešním „samolepkám“. Dále jsou to ostatní poštovní ceniny a formuláře. A tak dále...

A co takhle poštovní poslové, poštovní doručovatelé? Anebo pohled do předznámkového období, a to nejen pomocí autentického filatelistického materiálu (zejména předznámkových dopisů, recepisů, atd.), ale též díky mnoha námětovým známkám, příležitostným razítkům a celinám, které byly a jsou s těmito náměty vydávány. Pak jsou tu dopravní prostředky, které v minulosti a v současnosti poštu přepravují. Za všechny vzpomeňme koně (jízdního posla), dostavníky, balóny a vzducholodě, automobily, letadla, lodě, vlaky, atd.

Meze naší fantazie se nekladou, kladou se však nároky na úspěšnost vytvoření a pak naplnění osnovy exponátu. Na jedno by si měl sběratel tohoto námětu dávat vždy velký pozor, na to aby jeho exponát nebyl „ani ryba ani rak“, tedy aby spracováním neunikal do poštovně-historického exponátu. Uvedený námět je z tohoto hlediska zrádný. Nenechte se však těmito posledními slovy odradit.

Námětová filatelie XVIII.


Autor: Jaroslav Tomandl | 3. 6. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223