Námětová filatelie XVII.

Další příklady úspěšného tematického exponátu

V minulém pokračování jsem uvedl dva příklady osnovy úspěšných námětových exponátů sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Dnes bych chtěl využít informaci Ing.Brendla ze Světové filatelistické výstavy Belgica 2006 konané v listopadu 2006 v Bruselu (Informace SČF/prosinec 2006), abych jmenoval názvy některých úspěšných tematických exponátů. Spolu s klasickými tématy jakým je například zlatý exponát J.Maase (Německo) „The Universal Postal Union“ (Světová poštovní unie) byly na této výstavě vysoce oceněny exponáty „Sochy rytíře Rolanda“, „Rybaření“, „Soužití lidí a ptáků“, „Akustika“, „Od počitadla k laptopu“, „Spořitelny, banky, burzy“, „Historie chemie“, „Fotograf-fotoaparát-obraz“, „Elektřina“. Ing.Brendl též zmiňuje, že k „módním“ tématům současné doby patří např. cyklistika. Tolik tedy pohled na témata exponátů jedné současné velké filatelistické výstavy.

Z těchto několika názvů témat si můžeme opět brát inspiraci. Meze naší fantazii se nekladou, kladou se však nároky na úspěšnost naplnění osnovy exponátu. Nedoporučuji však , abychom kopírovali tyto úspěšné exponáty. Přistupujme ke tvorbě exponátu s originalitou sobě vlastní. Zvolme si z našeho námětu takové téma, kterým nejlépe projevíme a prokážeme své znalosti a použijeme to nejlepší z filatelistického materiálu u naší sbírky.

Pokud se správnou formulací libreta (osnovy) podaří autorovi dobře – filatelisticky vyjádřit – libreto (naplnit osnovu), kterou si divák i člen výstavní poroty přečte na úvodním listě, je to ta správná cesta k úspěchu. Zejména dokážeme-li rozvinout zvolené téma rozmanitým filatelistickým materiálem: poštovními denními a příležitostnými razítky, celistvostmi se známkami s perfinem, celinami, celistvostmi, a samozřejmě poštovními známkami (všimněte si, že toto „omílám“ téměř v každém pokračování našeho seriálu – dělám to úmyslně, je to velmi důležité).

Závěrem se mi vnucuje jedna vzpomínka na vlastní zamýšlení se nad volbou tématu svého exponátu. Tehdy jsem to však vzhledem k náročnosti a šíři tématu vzdal. Již v té době jsem budoval svoji námětovou sbírku „LODNÍ DOPRAVA“ a v souvislosti s tím jsem se pochopitelně důvěrněji seznamoval i s poštovně-historickou disciplinou „Lodní pošty“. Uvědomil jsem si v té době krásu námětu „Jak se přepravuje a doručuje pošta od starověku až dodnes“. Ta představa nejen „mých“ poštovních parníků, ale poštovních poslů, dostavníků, letadel, autopošty atd. byla úchvatná, ale těžko uchopitelná tak, abych tak rozsáhlý námět kvalitně sbíral a pak předvedl formou tematického exponátu. A tak mi zůstala jen vzpomínka a pro vás provokující dodatek k dnešnímu příspěvku.

Autor: Jaroslav Tomandl | 23. 2. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223