Námětová filatelie XIV.

V minulém pokračování jsme hovořili o tématickém a filatelistickém výzkumu. Bylo to teoretické pojednání, které si žádá nějaký názorný příklad. Jeden z takových příkladů jsme si mohli přečíst na naší webové stránce INFOFILA dne 22.5.2006. Adolf Kuchyňka v článku „Výročí 100 let simplonského tunelu a tematický výzkum filatelistického materiálu“ nám velmi názorně a se znalostí věci ukazuje, jak na to a jaký může být výsledek takového tematického výzkumu. Uvedený článek není návodem ani šablonou, je příkladem toho, co může být obsahem tématického výzkumu.

Cesty vzniku poštovních známek i dalšího filatelistického materiálu jsou mnohdy velmi klikaté a stojí za to je zkoumat.

Použiji velmi vděčný příklad, nástin tematického výzkumu ze skupiny umělecko-historických námětů. Příklad ukazuje vztah poštovních známek Velké Británie k velkému českému grafikovi 17.století Václavu Hollarovi. Westminsterské opatství na známkách britské emise z roku 1966 (Mi.416/417) je místem posledního odpočinku tohoto uznávaného umělce, kterého dílo mimo jiné zdokumentovalo podoby Londýna 17.století. Dále je to hodnota 2/6sh z další britské emise k 700.výročí parlamentu z roku 1965 (Mi.387), předlohou které byl Hollarův grafický list, tedy další poštovní známka bezprostředně se vztahující k našemu slavnému umělci, působícímu na královském dvoře v Londýně. Patřil k českým pobělohorským exulantům stejně jako Jan Ámos Komenský a mnoho dalších.

Námětová filatelie XIV.
Obr.1


Anebo z novodobých dějin 20.století britská série „Battle of Britain“ z roku 1965 (Mi.394/401), připomínající leteckou bitvu o Británii, má díky významnému podílu československých letců v RAF mnoho co říct do naší novodobé historie. Odborné znalosti určitě napomohou identifikovat typy bojových letounů, které jsou na zmíněných známkách vyobrazeny.

Námětová filatelie XIV.
Obr.2


To je jen zlomek a jen po povrchu možného tématického výzkumu. Zmínil jsem se jen o několika poštovních známkách, nesmíme však přitom zapomínat na všechny ostatní druhy neznámkového filatelistického materiálu, se kterými by měl námětář umět pracovat.

Příště si zaostříme na filatelistický výzkum.

Autor: Jaroslav Tomandl | 11. 9. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223