Námětová filatelie XIII.

Tematický a filatelistický výzkum v námětové filatelii

Hodnocení tematických exponátů na soutěžních výstavách se řídí touto bodovací tabulkou (pro mládežnické exponáty jsou tato kriteria přizpůsobena jednotlivýcm věkovým kategoriím):

Námětová filatelie XIII.

Díváme se na 2. kritérium bodovací tabulky a ptáme se, o jaké znalosti a osobní studium se jedná a co je to výzkum? Navíc toto kritérium má dvě součásti, tematickou a filatelistickou složku. Stručně lze toto kritériu charakterizovat takto:

- cílem tematického zkoumání je objevování tématických souvislostí filatelistického materiálu s naší tématem, např. souvislostí historických, technických, přírodovědných atd. Filatelista se vlastním výzkumem snaží dostat „pod povrch“ jednoduchého konstatování skutečností popisovaných a dokládaných nebo ilustrovaných exponátem. Pokud se dopracuje k objevným zjištěním, tedy k jiným, méně známým nebo neznámým informacím, než jsou jen běžně dostupné informace o daném filatelistickém materiálu (např. běžně bývá známa příležitost, ke které byla poštovní známka, příležitostní razítko nebo celina vydána i námět, který znázorňuje), a tyto informace uplatní v exponátě, pak lze říct, že uplatňuje tematický výzkum. Záleží pak na rozsahu prokázaných „výsledků“ takového výzkumu v exponátě, aby se to odrazilo na bodovém hodnocení tohoto kritéria,

- o filatelistickém výzkumu v tématickém exponátě můžeme hovořit tehdy, když se filatelista soustřeďuje na výběr filatelistického materiálu se znalostí věci nejen jako námětář, ale též jako vyspělý klasický filatelista. Dalo by se říct, že přistupuje k práci s materiálem jak z pohledu teritoriální filatelie, tak poštovní historie, ovládá celiny, jako filatelistický odborník, tedy se znalostmi specializovaného sbírání. (Myslím si, že zvlášť tento moment může přesvědčit ostatní členy výstavní jury – nenámětáře, že mají co do činění s vystavovatelem, kterému „nejde jen o obrázky“, pokud se ovšem výsledky jeho výzkumu v exponátě projeví).

Vše to zní velmi odborně, snad až nesrozumitelně. Praxe je však daleko prostější. Pokud se poprvé hlouběji zamyslíme nad oběmi složkami tohoto kritéria, a úhel pohledu na naše tématické sbírání takto naladíme, pak zjistíme, že tématická filatelie nám může přinášet mnoho objevné zábavy a poučení.

Autor: Jaroslav Tomandl | 11. 8. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223