Námětová filatelie XI.

Rád bych se dnes vrátil trochu zpět, k 5. pokračování našeho povídání o námětové filatelii. V něm jsem heslovitě vyjmenoval základní skupiny filatelistických materiálů, na které bychom neměli při budování námětového exponátu zapomínat. Chtěl bych tím opakovaně naznačit všem budovatelům tematických exponátů, kde všude lze hledat dokumentaci a ilustraci k zvolenému tématu.

Můj dnešní návrat k této problematice považuji za důležitý. Vycházím z osobní zkušenosti, kdy se mi využití rozmanitého filatelistického materiálu vyplatilo a přineslo mi body do hodnocení exponátu. Navíc došlo k obohacení mé sběratelské záliby o objevování netušených „zákoutí“ filatelie. Každý z nás se zaraduje z nového známkového přírůstku do sbírky, který zaplní prázdné místo. A co teprv když k poštovním známkám přibude další materiál.

Právě díky jinému filatelistickému materiálu se mi otevřely nové možnosti filatelistického vyjádření, ilustrování a dokumetování skutečností, které se nedařilo vhodně doložit poštovní známkou anebo jiným nejobvyklejším materiálem jako jsou příležitostná razítka a podobně. Stává se, že poštovní známka nebo příležitostní razítko neexistuje, pak je některý jiný filatelistický materiál jediným, a přitom vynikajícím řešením. Možnosti jsou rozsáhlé, nutno však hledat, hledat a hledat. To je konec-konců součástí každého sběratelství.

Hledejme a nacházejme mezi známkovými sešítky, celinami, otisky výplatních strojů, strojovými propagačními razítky. Nezapomínejme například na perfiny, ostatní typy materiálu používaného při poštovním provozu, jako jsou rekomandační nálepky či značky vyznačující poštovní trasy, doplňkové nálepky nebo značky či razítka (např. cenzurní, dezinfekční, katastrofické pošty), záznamy či sdělení o doručení pošty, odpovědky, razítka doručovacích agentů, značky či nálepky automatizovaného zpracování, a podobně. V úvahu přichází též materiál „zamýšlený k vydání nebo vyrobený v procesu přípravy vydání“, jako jsou např. návrhy, zkusmé tisky, barevné zkoušky, a jiné. Nezapomínejme ani na průsvitky, přítisky, a řadu dalších materiálů. Dávejme si však pozor na různá soukromá vydání a další nástrahy (setkáváme se s nimi i při tak běžném materiálu, jako jsou FDC).

Na jedno bychom měli však stále pamatovat, na vyváženost použití různorodého materiálu, aby náš exponát nestratil svůj základní tematický charakter.

Závěrem přikládám aspoň jednu ukázku, pomocí které bych chtěl názorněji vyjádřit to, co jsem dnes napsal. Salvadorská celina vydaná v roce 1892 u příležitosti jubilea objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem nese několik obrazových informací, včetně datumu 12.10.1492, kdy přistál u břehů San Salvadoru. Námětem natištěné známky je výjev z vylodění. Podtisk zobrazuje trasu plavby i jednu z lodí. Při ýběru materiálu bych dal této celině určitě přednost před jakýmikoliv poštovními známkami, příležitostnými razítky a podobně.

Námětová filatelie XI.


Autor: Jaroslav Tomandl | 28. 5. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223