Námětová filatelie V. - Filatelistický materiál

V předchozích pokračováních jsme si řekli něco o námětové filatelii, o námětech a z nich se odvíjejících tématech, soustřeďme se na to podstatné, co tvoří sbírku i exponát – na filatelistický materiál. Náš příští výstavní úspěch totiž velmi závisí na správném výběru tohoto materiálu do exponátu, zdůrazňuji slovo výběr, protože vybíráme z naší sbírky.

Vyhýbejme se jednostrannému výběru co do typu i původu materiálu. Hledejme materiál z celého světa, nejen poštovní známky, ale i vše ostatní. Mnohé druhy filatelistických materiálů, jako například fotopohlednice s vytištěnou známkou, celinové obálky, a mnohé další mnohdy opomíjíme.

V exponátu použitý filatelistický materiál musí splňovat určitá kriteria. „Zásady tvorby tematického exponátu České námětové společnosti SČF“ definují vhodný filatelistický materiál takto: Je to materiál pro účely přepravy pošty nebo jiného poštovního spojení, který byl vydán, zamýšlen k vydání nebo vyroben v procesu přípravy k vydání, jenž byl používán anebo považován za platnou úhradu poštovného státní, místní anebo soukromou poštou, nebo jinými výslovně pověřenými nebo zmocněnými orgány ( jinými slovy jedná se o materiály oficielně uznaných poštovních institucí – pozn.autora).

Dle zmíněných Zásad tvorby tedy vhodnými filatelistickými materiály jsou:
• poštovní frankatury – těmi jsou známky, známkové sešitky, celiny, otisky výplatních strojů, počítačem zpracované poštovné jako např. nálepky FRAMA, a modifikace uvedených frankatur (např. přetisky, přítisky, perfiny)
• poštovní razítka – denní čili běžné, propagační, příležitostná nebo jiná zvláštní razítka
• známky, razítka, značky a/anebo lístky vyznačující OSVOBOZENÍ OD POŠTOVNÉHO neboli poštovní výsadu (např. úřadů a institucí civilních, vojenských, církevních)
• ostatní typy materiálu používaného při poštovním provozu, jako jsou rekomandační nálepky či značky vyznačující poštovní trasy, doplňkové nálepky nebo značky či razítka (např. cenzurní, dezinfekční, katastrofické pošty), záznamy či sdělení o doručení pošty, odpovědky, razítka doručovacích agentů, značky či nálepky automatizovaného zpracování, a podobně
• materiál „zamýšlený k vydání nebo vyrobený v procesu přípravy vydání“, jako jsou např. návrhy, zkusmé tisky, barevné zkoušky, a jiné
• varianty a chybotisky
• poštovně použité kolkové známky


Za touto strohou odbornou definicí se skrývá široká paleta materiálů, které vznikaly počínaje před-známkovým obdobím a vznikají dodnes, i když pro každý námět je jejich výskyt a dostupnost jiná. Každý výše zmíněný druh materiálu by si vyžadoval podrobné rozvedení – vysvětlení, to by však byl objem informací na celou příručku. Omezíme se proto jen na několik základních informací. V první řadě je na každém z nás, abychom si studiem i konzultacemi se zkušenějšími filatelisty dávali postupně odpověď na řadu otázek a problémů, před kterými se octneme. S naší filatelistickou odborností poroste i náš cit pro správný výběr. Naučíme se rozlišovat, co je a co není filatelistické, co lze a co nelze použít a využít k dokumentaci a k ilustraci našeho tématu a jeho jednotlivých myšlenek, které chceme filatelisticky vyjádřit. Naše filatelistické znalosti se pak mohou projevit pozitivně, ale i negativně v bodovém zisku při hodnocení exponátu.

S určitostí lze říci, že základem pro nás jsou poštovní známky, s těmi každý filatelista začíná. Pak jsou to příležitostná a další razítka, obálky prvního dne vydání (FDC), celiny a postupně se učíme hledat dál, v celé šíři filatelistického záběru. Stojí za to pozorně studovat každý „kousek“, který se nám dostane do rukou a který se nám zdá vhodný pro sbírku či exponát. Prohlížejme jej pozorně, abychom jej dokázali správně klasifikovat. Od samého počátku je důležité učit se rozlišovat filatelistické od nefilatelistického ve smyslu zmíněných zásad. Zrádných míst je mnoho, jsou u známek, FDC, razítek, ilustrací celin atd.Tak bychom mohli pokračovat dál. Naše filatelistické znalosti, to je schopnost správného výběru filatelistického materiálu. V dalších volných pokračováních se budeme vracet k jednotlivým skupinám filatelistických materiálů, abychom si na některých zajímavostech vysvětlovali jejich použitelnost pro námětového sběratele. Zvlášť se zastavíme u celistvostí, u jejich filatelistických atributů a podobně.

Autor: Jaroslav Tomandl | 22. 8. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223