Námětová filatelie IX. - Jak se vyvíjela námětová filatelie

Chtěl bych dnes začít trochu jinak. Již po deváté si povídáme o námětové filatelii, proto snad stojí za zmínku její vývoj za posledních několik desetiletí – jak jsem jej viděl svýma očima. Za posledních čtyřicet let, co sleduji a „provozuji“ námětovou filatelii, se mnohé změnilo. Když jsem byl poprvé na filatelistické výstavě, psal se rok 1960. V námětové třídě převažovaly tzv. motivové exponáty, tedy exponáty sestavené z celých sérií námětových poštovních známek, například vydaných k olympijským hrám, nebo s náměty flory, fauny, dopravních prostředků. Dnes se již s tímto typem exponátů na filatelistických výstavách setkáváme jen ojediněle. Byla to doba, kdy námětová třída stála na okraji zájmu a uznání. Nebyla v tom sama. Ani poštovní celiny na tom nebyly v té době o moc lépe.

Hlavní důvod podceňování námětových exponátů tkvěl v té době v tom, že se jednalo povětšině o exponáty sestavované z moderního filatelistického materiálu, bez jakéhokoliv náznaku filatelistického studia, specializace nebo vzácnosti vystavovaného materiálu. Členové výstavní jury – poroty se pak většinou tvářili, že není co hodnotit. Těžko se smiřovali s tím, že by měli udělovat medaile srovnatelné s těmi, které byly udělovány klasickým studijním teritoriálním exponátům nebo exponátům poštovní historie (tehdy „specializované obory“).

Námětová filatelie si však s postupem času získávala své příznivce, obhájce a propagátory. Vznikaly první teoretické úvahy a tvořila se první kriteria hodnocení. Popřední námětáři si byli vědomi toho, že hodnotící kriteria se nesmí vzdálit těm kritériím, která platila pro klasickou filatelii. Naopak, snahou bylo co nejlépe vystihnout to společné při zachování specifik námětových exponátů. Pod záštitou Mezinárodní filatelistické federace FIP vznikaly námětové skupiny pro „silné“ náměty. Podobně začaly vznikat námětové sekce při Svazu československých filatelistů, některé z nich pokračují ve své činnosti v rámci Svazu českých filatelistů dodnes (vzpomenu např. sekce Olympsport, Doprava, Výtvarné umění, atd.). Tam se sdružovali námětáři, vyměňovali si názory a zkušenosti, mnozí měli blízko též k mládežnické filatelii.Velký vliv na toto zrání námětové filatelie měly mezinárodní a světové výstavy. Kvalitní námětové exponáty postupně získávaly mezinárodní uznání. Již Světová výstava poštovních známek PRAGA 1968 ukázala, že námětová třída je rovnocennou soutěžní disciplinou, která si našla pevné místo ve filatelii. Jednalo se však v tu dobu již vesměs o tématické exponáty, které vedle poštovních známek, obsahovaly různorodý filatelistický materiál, včetně vzácných exemplářů u obojího. Dostavily se první významné úspěchy v podobě vysokých hodnocení na domácích i mezinárodních výstavách.

Dnes již nikoho ani nenapadne, aby znevažoval námětovou filatelii. Stala se nezpochybnitelnou součástí filatelie jako takové, rovnocennou soutěžní třídou. Navíc díky ní se dařilo a daří rozvíjet mládežnickou filatelii. A nejen to, v posledních letech prosazuje některé progresivní přístupy. Díky tzv. otevřené třídě lze v exponátech této třídy použít pro ilustraci a dokumentaci též jiný než jen přísně filatelistický materiál. Je na nás, filatelistech - námětářích, abychom o svoji disciplinu pečovali, respektovali její zásady, rozmýšleli filatelisticky, a současně byli jako doma ve znalostech o námi zvoleném námětu.

Autor: Jaroslav Tomandl | 2. 1. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223