Námětová filatelie IV. - Připravuji tematický exponát

(podnadpis: Již se mi to rýsuje!)

Na začátku každého díla je nutno všechno dobře promyslet, to platí i pro filatelistický exponát. Většina námětářů, jak mladých filatelistů tak dospělých, kráčí cestou postupného zdokonalování exponátu.

Od samého počátku bychom se měli představit s originálním tématem. Nestačí však jen vymyslet originální název - tento reklamní trik jury rychle zjistí. Na název navazuje totiž osnova exponátu. Název i osnovu musíme dokázat naplnit. Není nic horšího, než-li vzletná myšlenka na úvod a pak "skutek utek", kdy vlastní exponát postrádá filatelistické rozvedení a naplnění takové myšlenky.

Pokud, dle platných svazových směrnic a řádů, máme vystavit exponát na víc než-li na jednom nebo dvou výstavních rámech, pak někdy zjišťujeme, že nám začíná "docházet dech". Je to jedno úskalí tvorby námětových exponátů. Opět tedy zdůrazňuji, jak je pro úspěch důležité, abychom udrželi vyváženost exponátu po všech stránkách, jak po stránce filatelistické, tak obsahové.

Přesný návod pro volbu tématu a jeho osnovy neexistuje, existují jen doporučení a dobré příklady, pro které bychom si měli chodit na filatelistické výstavy a do filatelistické literatury (kdysi Ing. Brendl sestavil vynikající brožuru: PŘÍKLADY TÁHNOU). Na to vše navazují naše sběratelské možnosti a schopnosti, vytrvalost při hledání kvalitního různorodého filatelistického materiálu a jeho použití se znalostí věci. Všimněte si, jak se nám celým seriálem prolínají zaklínadla "různorodý" a "originalita" - tam někde je ukrytý klíč k úspěchu.

Volba názvu a osnovy exponátu je tedy důležitým krokem v našem snažení. Pokusíme se nyní toto vše shrnout do několika otázek, ke kterým se budeme vracet po celou dobu vytváření exponátu, jeho zdokonalování a rozšiřování:

- Souhlasí zvolený název exponátu s osnovou?

- Osnova by měla být originální, originalita se hodnotí! Stále se však ptejme sebe sama, zda umíme tuto osnovu poctivě filatelisticky naplnit - vyjadřovat se pomocí poštovních známek a ostatního filatelistického materiálu?

- Má osnova hlavu a patu? Nezabíháme z jedné strany do zbytečných detailů, abychom využili kvalitní filatelistický materiál a pak se nám ztrácí tzv. vůdčí myšlenka?

- Držíme se osnovy a přitom vzniká exponát, který je vyvážený co do různorodosti známkového a neznámkového filatelistického materiálu?

- Nevytyčili jsme si příliš náročný úkol, na který ještě nestačíme nebo nejsme připraveni (chybí nám k tomu filatelistický materiál i vědomosti)?


Někdy je užitečný náš první výstavní pokus, pokud dokážeme snést i případný neúspěch. U dospělých námětářů lze první pokus učinit ve třídě jednorámových exponátů. Tam si můžeme potvrdit správnost nastoupené cesty.

Při troše štěstí se dozvíme z úst zkušenějších, jakých chyb jsme se dopustili a co bychom měli vylepšovat. Pravidla pro soutěžní exponáty nejsou zas tak jednoduchá, abychom se s jistotou hned na první pokus "strefili do černého".

Autor: Jaroslav Tomandl | 19. 8. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223