Námětová filatelie III. - Jak nejlépe začít se sbíráním námětu?

(Podnadpis: Spolu s poštovními známkami sbírám též jiný filatelistický materiál)

Toto pokračování seriálu o námětové filatelii bude již o některých konkrétních otázkách budování sbírky a návazně tvorby exponátu.

Naše sbírky známek začínají vznikat povětšinou spontánně, díky živelnému nadšení nebo určitému vztahu ke zvolenému námětu. Začínáme se známkami, příležitostnými razítky a FDC. Až později zjišťujeme, že máme ve sbírce mnoho poštovních známek a jiného filatelistického materiálu, který je příliš všeobecný, s malou vypovídací schopností nebo dokonce nic neříkající. Takový materiál lze použít „všude a nikde“. Stává se pak nežádoucí „vatou“ v tematickém exponátu, nežádoucí proto, že nepřispívá k rozvíjení tématu, ale zhoršuje jeho kvalitu. Výsledek je pak znát na hodnocení takového exponátu.

Z vlastní zkušenosti vím, že teprve díky cílenému výběru filatelistického materiálu jsem se postupně dopracoval k tomu, abych rozmýšlel o různých tématech, která bych mohl vyjádřit pomocí filatelistického exponátu. Někdy se nám jeden a tentýž námět opakuje na různém materiálu, který prochází našima rukama a naopak někdy jsou to roky hledání, než-li najdete a získáte třeba pěkné příležitostné razítko na celistvosti, umožňující zaplnit určitou mezeru v exponátu. Tato mezera bývá předtím, z nouze vyplňována právě tou zmiňovanou vatou.

Pokusme se proto přistupovat při získávání filatelistického materiálu, tedy při doplňování sbírky, vždy uvážlivě. Každý přírůstek do sbírky by měl v ní mít své místo, pokud se však nechceme věnovat pouhému shromažďování známek zvoleného námětu způsobem „abych je měl všechny“. Samozřejmě, je věcí každého sběratele, co a jak chce sbírat. Něco jiného je však soutěž, která má platná pravidla a filatelistická výstava takovou soutěží je. Náš soutěžní tematický exponát by měl tedy respektovat pravidla soutěže. Mějme toto na zřeteli, bez ohledu na náš spontánní sběratelský apetit.

Jistě jste si všimli, že se zde stále hovoří o filatelistickém materiálu, tedy nejen o poštovních známkách. O jednotlivých druzích filatelistických materiálů budeme sice podrobně hovořit v některém z příštích pokračování, na tomto místě si je však připomeňme. Různorodost filatelistického materiálu je totiž velmi důležitá pro úspěch tematického exponátu. Neznámkový filatelistický materiál, jakým jsou potištěné kupóny známek (pozor, netýká se to novodobé nabídky některých poštovních správ, kdy si můžete u pošty objednat soukromý přítisk – obrázek na kupón známky k tomu určené, totéž platí pro soukromé přítisky na celinách a celinových obálkách a podobně !!!) příležitostná razítka, oficielní FDC, strojová propagační razítka, celiny, perfiny, známkové sešitky, atd. nesmí v dobrém tematickém exponátu chybět. Proto je důležité, abychom své sběratelské úsilí zaměřovaly na celou škálu různorodých filatelistických materiálů, které mají vztah ke zvolenému námětu, které jej dokládají, tedy dokumentují a ilustrují.

Zde jsem použil dva pojmy – „filatelistické materiály dokládají“ a dále pojem. „vypovídací schopnost filatelistických materiálů“. Poštovními známkami a ostatním neznámkovým filatelistickým materiálem totiž dokládáme naše „povídání“, pomocí nich se vyjadřujeme. Filatelistický materiál je důležitější, než-li text v exponátu. Filatelistický materiál „hovoří“, text má pouze pomocnou roli, pomáhá spájet myšlenky vyjadřované pomocí známek a ostatního filatelistického materiálu. Text nám pouze napomáhá skloubit naše povídání dohromady. Nikdy by to nemělo být naopak, protože se dostaneme do situace, kdy budeme psát též o věcech, které nejsme schopni exponátem vyjádřit – neumíme je doložit filatelisticky.

„Kumšt“ námětové filatelie je v tom, jak se nám podaří sestavit si osnovu exponátu tak, abychom prostřednictvím filatelistického materiálu poutavě a uceleně vyprávěli a rozváděli naše téma. A jak jsem řekl již na začátku, náš exponát má být nejen poutavý, ale současně co do různorodosti tohoto materiálu pestrý.

Námětová filatelie III. - Jak nejlépe začít se sbíráním námětu?


Námětová filatelie III. - Jak nejlépe začít se sbíráním námětu?


Autor: Jaroslav Tomandl | 18. 8. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář