Nabídka našeho eshopu

Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3223 Kč

Námětová filatelie II. - Rozdíl mezi námětem a tématem (aneb námět jako pramen mnoha témat)

Na začátek si napišme větu: „Z mé námětové sbírky dělám tématický exponát“. Pokusme se nyní smysl této věty rozluštit. Je to totiž velmi důležité pro pochopení filosofie námětové filatelie.

Již v úvodním článku jsme se o tom zmínili těmito slovy: „Exponát je určitým reprezentačním výběrem z naší sbírky, zatím co sbírka je vše, co máme doma, co jsme nashromažďovali.

Pokud hovoříme o námětovém exponátu, dlužno hned na začátku připomenout, že výběr ze sbírky není náhodný. Exponát musí mít „hlavu a patu“, tedy musí být určitým celkem, něco jako slohová práce, povídání, článek v časopise nebo odborné pojednání.“

A nyní podrobněji, co to je a jak na to. Odpovědí by mohlo být tolik, kolik námětů se v našich sbírkách známek a jiných filatelistických materiálů nachází. Vezměme jako příklad námět DOPRAVA. Lze z tak nesmírně širokého námětu, který je navíc tak bohatě zastoupen na poštovních známkách a ostatním filatelistickém materiálu z celého světa, udělat exponát v rozsahu stanoveném výstavním řádem ? Jednoduše, nelze. Mohli bychom sice udělat jakýsi propagační exponát, který by se zmínil o jednotlivých druzích dopravy – železniční, lodní, letecké, cestní. Naše ambice by však měly sahat dál a hlouběji do zvoleného námětu. Mimo dopravních prostředků samotných, mimo jejich historického a technického vývoje až po současnost, by nás mohl zaujímat účel jejich použití, čemu slouží (doprava nákladní a osobní, mírové a vojenské využití jednotlivých dopravních prostředků a jejich modifikací, použití v poštovní přepravě atd.). Dále to jsou konstruktéři a výrobci dopravních prostředků, různé typy pohonů, dopravní stavby, dopravní spojení, ale třeba i taková věc, jako dopravní katastrofy. To vše může platit pro motorová vozidla, letadla, lodě, vlaky a lokomotivy. Stejným způsobem si uvědomujeme šíři jiných, netechnických námětů. Vždyť svět, příroda a život kolem nás je tak pestrý, historie a pokrok tak dramatický. O těchto věcech můžeme vyprávět hned prostřednictvím několika tematických exponátů. V rámci námětu si volíme témata, která filatelisticky rozvádíme, dokumentujeme a ilustrujeme.

Snad nyní si můžeme již říct – námět je, obrazně řečeno, jako jedna velká kniha (možná i encyklopedie), zatím co téma je určitou kapitolou, určitým heslem z pomyslné encyklopedie, které jsme si z našeho námětu zvolili pro náš exponát. Tak například dějiny Čech jsou určitou kapitolou v evropských a světových dějinách, Antonín Dvořák je součástí klenotnice světové vážné hudby, Olympijské hry v Aténách jsou jednou kapitolou olympijského hnutí, léčivé rostliny jsou součástí flóry této planety. Ve vyjmenovávání bychom mohli pokračovat, není to nutné. Každý z nás, námětářů si pojmenuje své téma exponátu po svém. O tom, jaké úskalí v realizaci jej čekají, o tom si povíme příště.


Autor: Jaroslav Tomandl | 16. 8. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč
Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč