Námětová filatelie I. - Co to vlastně námětová filatelie je?

Na rozdíl od tzv. klasické filatelie, kterou zajímá poštovní známka, poštovní razítko, celina či celistvost jako taková (u známek například datum vydání, technika tisku, zoubkování, použitý papír, doba platnosti atd.), se námětová filatelie naopak věnuje námětům zobrazovaným, znázorňovaným nebo dokumentovaným na těchto známkách a ostatních filatelistických materiálech. Nemusí to být tedy jen obrázek, ale též text nebo určitá symbolika, jakou jsou například Olympijské kruhy nebo text na známce, razítku, celině atd. Na známce může být třeba slon africký v safari parku, na strojovém propagačním razítku pak může být bez jakékoliv ilustrace jen napsáno "Navštivte náš safari park – zhlédněte slona afrického ve volné přírodě". Obojí pak patří do námětového exponátu k ilustraci slona afrického jako takového. Razítko buď dokumentuje, že v daném safari - parku chovají toto krásné zvíře anebo slouží jako další dokumentace něčeho, o čem naše sbírka nebo exponát pojednává. Tímto způsobem lze dokumentovat anebo ilustrovat osobnosti, věci, různé lidské činnosti, historii, vědu, techniku, umění, sport, živou i neživou přírodu, náboženství, atd.

Rozdíl mezi klasickým a námětovým způsobem sbírání poštovních známek a ostatního filatelistického materiálu (o různých druzích filatelistického materiálu si budeme povídat v dalším pokračování tohoto seriálu o námětové filatelii) je tedy v přístupu k jeho prezentování ve sbírce či exponátu.

Jistě jste si všimli, že se tu střídají dva pojmy "sbírka" a "exponát". Exponát je určitým reprezentačním výběrem z naší sbírky, zatím co sbírka je vše, co máme doma, co jsme nashromáždili.

Pokud hovoříme o námětovém exponátu, dlužno hned na začátku připomenout, že výběr ze sbírky není náhodný. Exponát musí mít "hlavu a patu", tedy musí být určitým celkem, něco jako slohová práce, tedy povídání, článek v časopise nebo odborné pojednání.

O tom všem bychom si měli pohovořit podrobněji v dalších pokračováních tohoto seriálu a nebude toho málo. Pokusíme se vždy o názorné příklady, abychom si vzájemně lépe porozuměli a pochopili "jak na to". Též vaše dotazy mohou pomoci k lepší srozumitelnosti toho, co vám touto cestou sdělujeme a chceme sdělit.

Dodnes se mezi filatelisty setkáme s názorem, že "sbírání námětu" není ta pravá filatelie. Na rozdíl od tohoto názoru si myslím, že pravou filatelií je každá, která se zaobírá poštovními známkami a ostatními dokumenty poštovního provozu, námětovou filatelii nevyjímaje.

Pokročilý námětář zdokonaluje svoji sbírku a pochopitelně též exponát např. vzácnými variantami poštovních známek, vybírá do exponátu hodnotnější materiál. Již toto je jeden z momentů, kdy se přibližuje ke klasickému ponímání filatelie. Nelze proto pochybovat o tom, že námětová filatelie je srovnatelnou disciplinou s klasickou filatelií. Není tak dávno doba, kdy i sbírání celin bylo v očích "klasických" filatelistů jen okrajovou disciplínou. Rozhodující je vždy to, jak zodpovědně ke kterémukoliv oboru filatelie přistupujeme.

Autor: Jaroslav Tomandl | 15. 8. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223