Najkrajšiu známku sveta v roku 2003 vydala Slovenská pošta

BANSKÁ BYSTRICA (21. 03. 2005) - Poštová známka emisie Umenie s reprodukciou olejomaľby Ladislava Medňanského "Potok za humnami, na brehu" zo zbierok Slovenskej národnej galérie sa stala víťazkou prestížnej medzinárodnej súťaže o najkrajšiu poštovú známku sveta Grand Prix de l´Exposition WIPA 2003.

Najkrajšiu známku sveta v roku 2003 vydala Slovenská pošta


Známkový obraz potočného zátišia v grafickej úprave a ryteckom prepise Františka Horniaka vydala SP 9. mája 2003. Technikou šesťfarebnej oceľotlače z plochých platní ju vytlačila Poštová tlačiareň cenín Praha.

"Pri tvorbe známky som sa rozhodol pre šesťfarebnú ryteckú transkripciu, čo pomohlo k vernejšiemu a živšiemu pretlmočeniu obrazu," uviedol František Horniak o víťaznej známke. Pre autora, ktorý sa venuje známkovej tvorbe od roku 1991 a má na svojom konte vyše 140 známkových rytín, z čoho polovica patrí známkam, je ocenenie WIPA doteraz najvyššou poctou.

Vyhlasovateľ súťaže WIPA (Wiener Internationale Postwertzeichen Ausstellung) je medzinárodné združenie filatelistov so sídlom vo Viedni. Vzniklo v roku 1933 pod záštitou Svetovej federácie filatelistov (FIP), organizuje svetové výstavy poštových známok v Rakúsku, každoročne hodnotí národnú známkovú produkciu a najkrajším známkam udeľuje prestížne ocenenie.

Známka má už tri domáce ocenenia. Získala dve ceny ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií ako najkrajšia známka roku 2003 a ako najkrajšia známková rytina roku 2003. V ankete o najkrajšiu poštovú známku roka 2003 získala najvyšší počet odovzdaných hlasov. Z 1056 anketových lístkov dostala 292 hlasov (27,65 percenta).

SP pripomenula známkou dielo Ladislava Medňanského (1852 Beckov - 1919 Viedeň), ktoré presahuje významom geografické ohraničenie krajiny a možno ho konfrontovať s najaktuálnejšími európskymi maliarskymi prúdmi druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. L. Medňanský študoval na Akadémii v Mníchove, na École des Beaux-Arts v Paríži. Mal ateliér na parížskom Montmartri. Žil striedavo v Strážkach, v Beckove, v Paríži, vo Viedni a v Budapešti. Po pobyte v Paríži sa jeho krajinomaľba s náladovými motívmi z počiatočného obdobia rozvíjala pod vplyvom impresionizmu. Krajinárske inšpirácie čerpal Medňanský v povodí Váhu a Popradu a v tatranskej prírode.

Prvou medzinárodne ocenenou slovenskou poštovou známkou bola známka Ľudovít Štúr, ktorá v roku 1995 získala tretie miesto v súťaži Grand Prix WIPA. Aj v roku 1998 v rovnakej súťaži získala poštová známka Krajina v Terchovej tretie miesto. Najvýraznejší úspech vo svojej histórii dosiahla slovenská známková tvorba v roku 2000. Poštovú známku Dejiny poštového práva vydanú 18. decembra 2000, ocenenú cenou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií za najkrajšiu poštovú známku roka, vybrala odborná porota WIPA za najkrajšiu známku vydanú v roku 2000 na svete. Známka vytlačená technikou päťfarebnej oceľotlače z plochých platní podľa výtvarného návrhu akademického maliara Dušana Kállaya a v ryteckom prepise akademického maliara Rudolfa Cigánika získala naše historicky prvé 1. miesto vo svetovej súťaži Grand Prix de l´Exposition WIPA.

Autor: Slovenská pošta | 22. 3. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223