Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany IV. - Závěr

Autor: Dr. Mark Wilson a Johan Sevenhuisen
Překlad: Peter Hoffmann

Mnohokrát děkuji Dr. Mark Wilson z USA za jeho laskavost mi darovat tento článek a za jeho trpělivost z vysvětlováním a pomoc s překladem. Též děkuji mému kamarádovi Miloslavu Horníkovi za pomoc s "čestinou".

Díky "The Czechoslovakian Specialist" za přístup k anglické verzi, na niž mají Copyright (c). Originální, anglická verze, bude publikovaná v časopise "The Czechoslovakian Specialist" v měsíci Květen - Červen.

Copyright (c) Peter Hoffmann 2003

Poštovní úřady asi nikdy nepoužily 5h svislá meziarší a katalogy je uvádí jako nevydaná meziarší. Nález "Náchodských meziarší", která mají razítka, ukazují na to, že přinejmenším poštovní úřad navštívily a tak musíme uvažovat i nad jejich názvem, nevydaná. Naneštěstí, jejich poštovní použití je pouze druh úmyslné výroby. Nikdo zatím nehlásil podobný nález takových vzácných známek s provizorním doplatním přetiskem, kdy nejen mají dopředu přetočené razítko do doby před tiskem 3Ms, ale i do doby kdy toto razítko bylo oficiálně používáno.

Napříč tomu pochybnému razítku, dle definice, svěží známky nemají mít poštovní razítko, nám tím nastávají dva problémy. Za prvé, je neuvěřitelné, jak tak vzácný doplatní provizorní přetisk mohl zůstat neobjasněný skoro osmdesát let. Za druhé, ten fakt, že tato meziarší pochází z nepřeložené dvojice tiskových desek, vůbec neprokazuje, že byla použita jako poštovní provizória. Aniž by se dal tento důkaz popřít, žádný racionální člověk neuvěří, že dvojice tiskových desek se dostala oficiální cestou do Náchoda, zde byla určena k provizornímu doplatnímu použití a přitom všem unikla přeložení. Že tato meziarší jsou nepřeložená, dalo by se ale použít jako protidůkaz, což je nejironičtější aspekt tohoto zjištění.

Nejpravděpodobnější je, že nějaký významný sběratel nebo obchodník obdržel nepřehnutou tiskovou dvojici, sám tam natiskl provizorní doplatní značky, potom je vzal na poštovní úřad do Náchoda, a zde mu je protekčně orazítkovali.

Když ale pomyslíme, jak by vůbec napadlo někoho, kdo vlastnil víc vzácných meziarší Hradčany, že je zničí divným provizórním přetiskem a navíc pochybným orazítkováním. Snad jediné přesvědčivé vysvětlení je, že tyto známky reprezentují přesně promyšlený podvod aby se zdálo, že se zde jedná o oficiální poštovní použití. Jestli ale ano, tak zde jde o jeden v historii nejnepodařenějších pokusů o podvod.

To vše je tak naivně provedené, divný provizorní přetisk a pochybné orazítkování, že ani nevěříme tomu, že šikovný padělatel by nadělal takové chyby. A taky věříme, že kdokoliv normálně chytrý který by obdržel tyto rarity, by je tak nezničil, jako možná nějaký nechápavý poštovní úředník a tím eventuálně opravdu reprezentují pravé použití. Naneštěstí, bez mnohem lepších důkazů se tato teze nedá racionálně podpořit.


Nezodpovězené otázky

Jsou rozměry meziarší v Monografii nesprávné, a můžeme správným rozměrem identifikovat a prokázat pramen tiskové formy?

Nebo má Monografie pravdu a byla dokonce použita jiná tisková forma při výrobě 3Ms meziarší?

Kdo měl takový vliv, že obdržel nejméně dvě, možná i víc 3Ms meziarší?

Kdo provedl výrobu přetisku? Proč se zdají být falešné? Jak a kdy se tyto známky dostaly do Severní Ameriky?

Z které tiskové dvojice pochází známky vyobrazené v katalogu Novotný? Jsou pramenem již šesti dříve známých meziarší, nebo pramenem Náchodských párů, nebo dokonce reprezentují třetí 3Ms dvojici tiskových desek?

Existuje ještě více neznámých nepřeložených meziarší?

Je možné prostudovat razítko Náchod 4b, potvrdit že opravdu bylo použito v letech 1920 – 1925, prostudovat jestli není nebo nebylo poškozené, a tím přesně potvrdit den orazítkování?


Na závěr

V úvodu článku bylo napsáno, že i sběratel ze základními znalostmi a z trochou šikovnosti, si na začátku sám může zkusit kontrolovat pravost známek. Toto pojednání naznačuje, z hlediska amatéra, že povrchní fyzická kontrola neprokázala předpokládaný padělek meziarší. Historická a logická fakta nepodporují jakoukoliv možnost oficiálního použití. Když přezkoušení neprokázalo padělky známek, v naší úrovni se nedá pokračovat s určením jejich pravosti. Pokud by známky byly označené za pravé, musíme potom prozkoumat orazítkování, jestli se zde jedná o náhodnou chybu nebo o vědomé přetočení zpět a nakonec provizorní přetisk, zda je pravý či jde o výmysl.

Z tohoto hlediska, musí další prozkoumání být provedeno zkušebním znalcem. Koncem listopadu 2002, byly Náchodské meziarší přivezeny do České Republiky, k přezkoušení.

Zde je dopis, který popisuje výsledek prozkoumání:
"Náchodská meziarší pochází z různých dvojic tiskových desek, z jedné známé a z druhé prozatím neznámé. Meziarší sama o sobě jsou pravá, provizorní doplatní přetisk se zdá být falešným. Razítka musíme v budoucnu prostudovat, protože se zdá, že nebyly ražené zároveň. Shrnutí, bude potřeba mnohem více prostudování než vyřešíme všechny problémy okolo Náchodských meziarší."

Ing. Pavel Pittermann,
Ing. Jiří ŠkaloudVeškerá korespondence k tomuto je vítaná na adresu: hradcany@adelphia.net

(Všimněte si slova Hradcany v adrese) Můžete též poslat dopis na adresu:

Dr. Mark Wilson, 316 Devland Drive Winchester, Virginia 22603 USA

Autor: Peter Hoffmann | 17. 2. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223