Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení

Autor: Dr. Mark Wilson a Johan Sevenhuisen
Překlad: Peter Hoffmann

Mnohokrát děkuji Dr. Mark Wilson z USA za jeho laskavost mi darovat tento článek a za jeho trpělivost z vysvětlováním a pomoc s překladem. Též děkuji mému kamarádovi Miloslavu Horníkovi za pomoc s "čestinou".

Díky "The Czechoslovakian Specialist" za přístup k anglické verzi, na niž mají Copyright (c). Originální, anglická verze, bude publikovaná v časopise "The Czechoslovakian Specialist" v měsíci Květen - Červen.


Copyright (c) Peter Hoffmann 2003

Fyzické zkoušení nedokázalo naprosto potvrdit pravost meziarší, ale též neprokazuje že by šlo o padělky. Teď musíme přesunout naši pozornost do druhé části meziarší: na orazítkování a na provizorní doplatní označení. Při takovém zkoušení, je hranice mezi fyzickým a logickým zkoušením někdy nejasná.


Razítka

V losu koupeném na aukci eBay, dohromady nacházíme pět známek orazítkovaných náchodským razítkem – tím, že známky mají originální lep, jde o filatelistické objekty. Právě proto, budeme a musíme vše mimo samotných známek, zase nedůvěřivě zkoumat. Monografie Díl 17 popisuje náchodská razítka a uvádí, že náchodská pošta fungovala již od 28. října 1918 ode dne vyhlášení republiky. Na svislých meziarších nacházíme razítko typu M.41, se sériovým číslem 4b, s iniciálou Č.S.P. a s časovým údajem na 8 mm širokém datumovém můstku. Všimněte si výčnělku dole na nožce P.

Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení


Na poštovním úřadě v Náchodě se používalo razítko typu M13z, (podobné razítku na obrázku níže vlevo) se sériovým číslem 4b, v letech 1918 až 1919, Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení a od roku 1919 po rok 1920 razítko našeho typu, ale bez sériového čísla 4b (podobné razítku na obrázku níže vpravo).

Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušeníNáchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení


Razítko typu M.41 se sériovým číslem 4b se začalo používat až v roce 1920 a bylo v provozu do roku 1925 kdy poštovní úřad Náchod byl přejmenován na Náchod 1. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení Z dvanácti použitých sériových čísel razítek náchodské pošty, popisuje Monografie dobu používání pouze těch se sériovým číslem 4b a 5b. Můžeme tedy jen odhadovat ukončení používání razítka se sériovým číslem 4b.

Odvodíme, že toto poštovní razítko, přesto že ukazuje únor 1919, nemohlo být použité před rokem 1920. I kdyby se dostalo do soukromých rukou, k orazítkování by nedošlo dříve, než někdy mezi lednem 1920 a před ukončením jeho používání v roce 1925. S největší pravděpodobností a z různých důvodů předpokládáme, že v období ledna 1920 až dubna 1921, některý poštovní úředník změnil datum na 1919 a tím vyrobil pravé, ale časově padělané razítkování. Vycházíme z úvahy, že časově byla možnost provést orazítkování, pouze od začátku používání razítka a před výrobním ukončením známek Hradčan.

Dejme předcházející možnost stranou a prokáží se dvě teorie, proč byl datum přetočen a změněn na razítku. Buď tam dali razítko z revolučních důvodů na provizorní doplatní přetisk, nebo že někdo orazítkoval známky po výrobní době známek Hradčany v dubnu 1921, v době kdy vše orazítkované už bude ilegální. Přirozeně, je možné, že orazítkování bylo provedeno z obou důvodů, nebo, že celá známka je promyšleným padělkem. V každém případě, kterákoliv z příčin orazítkování nám dělá potíže tím, že si dvakrát odporuje s dokumentací Monografie. Za prvé, dle Monografie se ukazuje, že datum je nesprávné a za druhé, Monografie uvádí první den výroby 5h meziarší na 10. května 1919, Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení tedy tři měsíce po datu razítka, což je únor 1919. Předpokládáme že oba údaje v Monografii jsou správné. Jestli je razítko pravé, ale přetočené, důvodem může být, že to bylo uděláno pro nějakého privilegovaného sběratele nebo obchodníka.

Dalším "provokativním" názorem je, že stopa druhého razítka na horní známce meziarší je buď přidaná způsobem, aby vzbudila pozornost, že další známka vlevo byla orazítkovaná a tím nastal posun razítek vpravo, nebo opravdu měl poštovní úředník více známek v horní tiskové desce. Posunutí razítka doleva na spodní známce meziarší, dodává stejnou představu, ale naopak. To by mohlo znamenat, že ten kdo tyto známky orazítkoval, bud měl více těchto meziarší zároveň, nebo orazítkování bylo vyrobeno tak, aby to vyvolalo tento dojem.


Provizorní přetisk

Z nejzajímavějších znaků našich známek je podivný provizorní doplatní přetisk, velké PORTO, skoro průsvitné, světle-černé barvy, z boku textu s hvězdičkami, podobné těm co jsou po straně písmen Č.S.P. v razítku. Ladislav Novotný uvádí, ze 5h hradčanské známky v době února 1919 byly pořízené černým provizorním doplatním přetiskem v Náchodě, ale popisuje ten přetisk jako velké, černé T. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení

Aplikace provizorních přetisků na známkách v různých polohách, když je vidíme pohromadě, více naznačuje přetisk udělaný pro sběratele, než normálnímu postupu práce poštovního zaměstnance. Specielně u 20h známek jsou přetisky nasazené tak, aby "vzrušily" sběratele.

Jeden detail ale napovídá, že provizorní přetisky by mohly být pravé, je fakt, že právě tyto tři hodnoty byly běžně používané k doplatím provizóriím. Kdyby se dalo prokázat, že barva použitá na provizorních přetiscích a na razítkách je stejná to by spojilo poštovní úřad a meziarší. A kdyby se prokázalo, že barva provizorních přetisků a razítek je stejná a prokázalo se, že razítko je přetočené zpět, ale přesto pravé, mohlo by to dokázat, že místní poštovní úředník aplikoval tyto provizorní přetisky. Tato teorie se musí vzít v úvahu, stejně jako musíme vzít v úvahu, že razítko bylo přetočené zpět.

Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení


Nemáme žádný důkaz, že tyto velice zvláštní provizorní přetisky by vůbec byly použité v Náchodě. Existují podobné provizorní přetisky s hvězdičkami, neznámého původu, ale nejsou ze stejného tisku. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení

Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení


Stačí přirovnat polohu špiček ve hvězdičkách. Pomoc čtenářů a sběratelů, nebo nález v literatuře, který by identifikoval tyto přetisky jako Náchodské PORTO, by nám velice pomohlo. Ale v tomto okamžiku pochybujeme, že se zde jedná o pravé provizorní přetisky.


Ostatní Náchodské známky

Zároveň s 3Ms páry jsme získali čtyři druhé páry. Specielně zajímavé jsou dva páry červených 10h tête-bêche meziarší 5Mp. Ta dvě meziarší, 5Mp, podle všeho pochází ze stejných pozic TD jako 5h meziarší, tedy svěží pár ze ZP 91 a razítkovaný pár ze ZP 98. U tête-bêche známek je jejich pozice záležitostí orientační. Faktem je, že horní známka meziarší pochází z poslední řady horní TD a spodní známka meziarší pochází z první řady spodní TD.

Polohy svěžích i orazítkovaných meziarší obou hodnot se tak perfektně shodují a že by se to stalo pouhou náhodou, zdá se neuvěřitelné. Sběratel si musel tato meziarší pečlivě vybrat. Přesně tak, jak horní orazítkovaná 5h známka ukazuje, že měla při orazítkování "souseda" vlevo, přesně stejně vypadá orazítkovaný 10h pár.

A ke konci ještě něco mají společné. Obě orazítkovaná meziarší mají stejnou chybu stříhání: slabý zástřih na levé straně dolní známky končící nad spodní známkou. Přiložíme li 5h meziarší nad 10h, skoro přesně na sebe pasují. Zajímavým příkladem poštovních provizorií jsou též ty pozoruhodné 20h páry. Ten makulaturní pár, který byl korunou aukce, je úplně nezajímavý.


Důkaz neznámé dvojice tiskových desek

Proslýchá se, že pouze jedna jediná tisková dvojice těchto rarit opustila tiskárnu, možná – vlídně řečeno – soukromou pomocí. Literatura popisuje pět kontrolních čísel, šesti známých meziarší, z deseti možných z dvojice tiskových desek: .50, 1.50, 4, 4.50, a 5. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení Šesté, poslední číslo z této série, 2, je vyfotografované v aukčním katalogu M&T. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení Mimochodem, čísla co chybí jsou: 1, 2.50, 3, a 3.50. Kromě prvního čísla, jsou ostatní v sérii.

Tedy, více důkazů dokazuje, že existovala druhá dvojice tiskových desek z které Náchodské meziarší pochází. Za prvé, všechna dříve známá meziarší jsou přeložená, "Náchodské meziarší" je nepřeložené. Za druhé, prozkoumaná literatura v níž jsme našli kontrolní čísla co vidíme nahoře, proukazuje známky ze stejnými deskovými čísly jako ty naše. Třeba katalog POFIS 2002 má ilustraci meziarší 2Ms ze stejným hodnotovým číslem jako svěží "Náchodské meziarší", Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení a fotografie v knize Ing. Karáska má stejné hodnotové číslo jako orazítkované Náchodské meziarší. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení Katalog Novotný ukazuje kompletní deseti-pár – další duplikát Náchodských počitadel – ale ta ilustrace je až moc malá aby se dalo určit z kterých tiskových desek pochází. Zdá se, že v té ilustraci u počítadla -50 chybí desetiná tečka u padesátky, což by znamenalo, že pochází z TD II a TD I. Názorně viditelný vodorovný posun mezi horní a dolní řadou, podporuje toto tvrzení.

Nakonec již dříve známá meziarší jsou popsána jako světle zelená, "Náchodské meziarší" je zelené. Dva odstíny barvy se nemohou nacházet na stejné vertikální dvojici tiskových desek. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení Přesto, že tradice, fakta, Wilhelms a katalog M&T uvádí pouze jednu dvojici tiskových desek, Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany III. - Logické zkoušení důkazy předložené zde nasvědčují tomu, že víc než jedna dvojice tiskových desek se dostala do rukou sběratelů.

... pokračování v dalším díle...


Autor: Peter Hoffmann | 16. 2. 2003

Komentáře

náchodský přetisk

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223