Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení

Autor: Dr. Mark Wilson a Johan Sevenhuisen
Překlad: Peter Hoffmann

Mnohokrát děkuji Dr. Mark Wilson z USA za jeho laskavost mi darovat tento článek a za jeho trpělivost z vysvětlováním a pomoc s překladem. Též děkuji mému kamarádovi Miloslavu Horníkovi za pomoc s "čestinou".

Díky "The Czechoslovakian Specialist" za přístup k anglické verzi, na niž mají Copyright (c). Originální, anglická verze, bude publikovaná v časopise "The Czechoslovakian Specialist" v měsíci Květen - Červen.

Copyright (c) Peter Hoffmann 2003

Začněme samotnými známkami. Vizuální kontrola neodhalila žádný důkaz falešné výroby, jakož slepení dvou známek z dvou rozdílných archů a tím výroby meziarší. To, že naše meziarší jsou nepřeložená dokonce usnadní a potvrdí, že papír a lep jsou souvislé.

Za další, podívejme se na tisk a na vadu každé známky. Každá známka archu Hradčan se zdá být na pohled stejná, ale přesto každá prokazuje díky knihtisku svou vlastní identitu a odlišnost kresby.

Po více než půl století pilných studií tiskových desek, je jednoduché si potvrdit pomocí dokumentovaných tiskových vad každou známku. Nejdříve musíme určit která tisková deska byla použita, potom určit přesnou polohu známky v desce. Toto zkoumání je možné pro každého amatéra, může odhalit jednoduché padělky, ale nepotvrdí pravost známky.


Hodnotová čísla - počítadla

Již pouhá kontrola hodnotových čísel, Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení určí pozici meziarší na obou tiskových deskách známek Hradčany. Horní známka meziarší vždy pochází z posledního řádku vrchního známkového pole, (ZP 91 – ZP 100), Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení a spodní známka meziarší naopak pochází z prvního horního známkového pole dolní tiskové desky, (ZP 1 – ZP 10). Hodnotové číslo – počítadlo meziarší, lehce určí pozici známky na tiskové desce.

Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení


I nejjednodušší kontrola "Náchodských meziarší" nám prokáže, že svěží meziarší pochází ze ZP 91 a ZP 1 a že razítkované meziarší pochází ze ZP 98 a ZP 8. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení


Tisková forma

Aby jsme zjistili, které tiskové desky byly použité při výrobě, musíme zkontrolovat tiskové formy Hradčanských známek. Na první pohled do Monografie 1, se zdá, že 3Ms meziarší mohly býti vyrobeny pouze v jedné tiskové formě. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Při výrobě tiskové formy, se nasadily tiskové desky tím způsobem, že TD I byla vložena vlevo dole a potom se pokračovalo ve směru hodinových ručiček. Použity byly TD I až TD IV.

Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení


Ale v Monografii též vidíme na ilustraci, že při výrobě smíšené tiskové formy, byla použita TD s pátou ilustrací 5h. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Tím, že Monografie tuto tiskovou formu popisuje, Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení jako pozdější a jediný se nacházející soutisk těchto desek, Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení tak tedy, i zde je možnost výroby 3Ms. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Ale, pátá kresba u 5h známky byla použita až v červenci 1919, tedy pro nás o pár měsíců později a tím de facto je pro nás nezajímavá.

V každém případě, v obou tiskových formách popsaných v Monografii, jsou tiskové 5h desky nasazeny stejně. "Naše" meziarší musí pocházet z TD II nad TD I nebo z TD III nad TD IV.

Při určení z kterých tiskových desek meziarší pochází, je třeba znát jeho velikost. Monografie popisuje vzdálenost meziarší A1 35 mm a vzdálenost meziarší A2 36,5 mm. Vzdálenost svěžího meziarší má 34 mm a vzdálenost razítkovaného meziarší je o trochu větší, okolo 34,5 mm. Tedy, velikosti našich meziarší, neodpovídají specifikacím Monografie 1.

Literatura neuvádí více informací o svislých meziarších, ale aukční katalog M&T má na zadní straně katalogu scan jednoho 3Ms, ve velikosti 1:1, které měří 34 mm. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Tedy, zde jde o potvrzené svislé meziarší, které měří 34 mm. Jeden sběratel z Evropy a majitel dalšího potvrzeného svislého meziarší, psal, že jeho meziarší měří 34,5 mm. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Tyto důkazy popírají velikosti meziarší popsané v Monografii a potvrzují velikost našeho svěžího i razítkovaného meziarší. Přesto, že informace v Monografii je nesprávná a nedostatečná k přesnému určení tiskové formy, kombinace tiskových desek nám ponechává pouze dvě možnosti.


Tiskové desky

Desková čísla se na tiskových deskách Hradčan nepoužívala. Místo toho, některé ojedinělé a charakteristické detaily nám pomohou a stačí při rozlišení známkových polí. Téměř všechny prameny se shodují v tom, co se týče identifikace známkových polí 5h známek první kresby. Monografie 1, Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Bradford, Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Hamr a Škaloud, Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Komberec, Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení a Beneš. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení

Naštěstí nacházíme na svěžím meziarší, že počítadlo -50 postrádá desetinou tečku. To je charakteristická a rozlišovací značka TD II. Podle toho musí horní známka svěžího meziarší pocházet ze ZP 91 / TD II a spodní známka ze ZP 1 / TD I, nezávisle na tiskové formě, kterou Monografie uvádí. Ale razítkovaná svislá dvojice se nedala tak jednoduše identifikovat, jako ta svěží a vzory TD III a TD IV nám nebyly dostupné. Známky z této dvojice jsme mohli pouze srovnávat se známkami z TD II a TD I. Už jen pomyšlení, že byl použit ještě jeden a neznámý tiskový rám a že by z něho pocházelo naše nepřeložené razítkované meziarší, je neuvěřitelné. Pravděpodobně nevadilo, že TD III a TD IV nebyly prozkoumané.


Rozlišovací znaky desky – svěží meziarší

Na TD II, ZP 91, střed O ve slově POŠTA má šikmo nahoře na pravé straně bílou skvrnu a uvnitř nahoře malý výlomek.

Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení


Na TD I, ZP 1, nacházíme podélnou tečku u konce oblouku čísla 5.

Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení


Prohlídka potvrzuje totožné opěrné body svěžího meziarší zkontrolované na archu TD II.


Svěží meziarší – a jeho znaky

Významné pomocné body známek pocházejících ze ZP 91 / TD II, popisuje Komberec následně: "Tečka na vybíhajícím horním pravém rohu, tečka na levém dolním rohu, čárka pod HA v MUCHA, přerušený horní rám nad třetí spirálou a přerušený rám mezi O a V ve ..SLOV, čárky pod dolním rámem". Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Komberec ale neuvádí chyby v O a navíc, chybu v rámu nad třetí spirálou nenacházíme na horní známce.

V každém případě, i samotný popis je problematický protože je psán s nesprávnou interpunkcí, Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení a chybu v rámci jsme našli jenom na jednom ze dvou zkoušených archů. Všechny ostatní informační body (odchylky) tam nacházíme.

Komberec popisuje ZP 1 / TD I takto: "Slabý hlavní paprsek, oblouček od levého dolního rohu pod M v MUCHA, tečka vlevo od 5, několik teček ve štítku vpravo dole. Přerušený levý rám mezi O v ČESKO... a třetí spirálou, a přerušený rám mezi šestou spirálou a S v ..SLOV.." Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení

Všechny tyto informační body-odchylky souhlasí se spodní známkou svěžího meziarší, ale popis označený "/" nesouhlasí se známkou a ani s těmi dvěmi srovnávacími archy, co jsme měli.


Rozlišovací znaky desky – razítkované meziarší

Kombercův popis pomocných bodů ZP 98 / TD II: "Přerušený levý rám nad druhou spirálou, chyba v rámu před P v POŠTA, dole zesílený hlavní paprsek, vynechané nebo zeslabené předposlední tečky slunce. Levý dolní roh spojen se základem M v MUCHA, přerušení mezi šestou a sedmou vlnovkou dole, výběžek na dolním rámu pod čtvrtým srdcem". Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Všechny popsané pomocné body mimo výběžku pod čtvrtým srdcem nacházíme na razítkované horní známce meziarší a na známkách zkoušených archů z TD II.

Kombercův popis informačních bodů-odchylek ZP 8 / TD I: "Barevné skvrny ve štítku, vysunutý levý horní a dolní roh, skvrny a tečky pod MUCHA, čárka pod spodním rámem".

Skvrny ve štítku naši známky naprosto souhlasí s popisem ZP. Spodní známka meziarší a oba archy souhlasí, ale u spodní známky meziarší a u srovnání z archu chybí čárka pod rámcem dle Kombercova popisu. Pomocné a informační body ZP 98 a ZP 1 u meziarší jsou naneštěstí až moc malé aby se jejich scany zde daly reprodukovat.

Stejné známková pole z TD III a TD IV mají úplně odlišné tiskové vady, což se nenachází na svislé dvojici. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Obě 3Ms meziarší pochází z TD II nad TD I – z levé strany některé ze dvou možných tiskových forem.


Deskové složení

U svislých dvojic se dají měřit odklony doprava či doleva mezi horní a dolní známkou. Svěží meziarší má odklon kolem 1,5 mm doleva. Orazítkované meziarší má též odklon vlevo, ale ne tolik, asi tak 1,0 mm. Všechny ilustrace meziarší a námi prohlédnutá meziarší, mají podobný odklon.

V aukčním katalogu M&T u fotografie poukazují na to, že svislá dvojice pocházející z pravé strany TD, má odchylku 1 mm doprava. Další aukční katalog M&T má fotografii jiné svislé dvojice té, pocházející z TD trochu více doleva než razítkované Náchodské meziarší a to má malý odklon doleva. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Zmenšená fotografie v katalogu POFIS 2002, ukazuje svislou dvojici z levé části TD a ta též má odklon doleva. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení Nakonec, další zmenšená fotografie všech deseti párů meziarší, prokazuje že pár nejvíce vpravo má odklon doprava. Náchodský nález: Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany II. - Fyzické zkoušení

Horní a spodní známky, z TD II a z TD I, mají větší odklon vlevo a zmenšující se odklon doprava, což spočívá na mechanickém zákoně. Horní, TD II, měřila 301,5 mm, zatímco ta spodní, TD I, měřila 304 mm. Rozdíl velikosti desek přesně souhlasí z odchylkami meziarší a vysvětlí jejich odklony z leva doprava.

... pokračování v dalším díle...


Autor: Peter Hoffmann | 15. 2. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223