Múzy Maxa Švabinského

Čím viac som sa venoval štúdiu poštových známok ČSR, tým častejšie som sa stretával s menom Maximiliána Švabinského. Aby som získal ucelenejší obraz o jeho výtvarnej tvorby a návrhoch poštových známok začal som čítať aj literatúru, ktorá opisovala jeho profesijný a súkromný život. Súvislosti, ktoré som sa dočítal ma fascinovali a uvedomil som si, že Max nebol bežným umelcom a smrteľníkom. Napísať ale sám článok o tomto významnom umelcovi som nepovažoval za dobrý nápad. Preto som sa obrátil o pomoc na významnú českú univerzitu a jeho múzeum. Na moje prekvapenie som aj dostal odpovede. Keď som im ale upresnil, že sa chcem zaoberať predovšetkým oblasťou tvorby poštových známok, tak sa naša spolupráca predčasne ukončila. Napísať o Maxovi a nebyť kunsthistorikom alebo nemať pri sebe vzdelaného odborníka na dejiny umenia, som považoval za veľmi odvážny čin. Minulý rok som naďalej študoval literatúru o jeho živote, až som si uvedomil, že by to nakoniec bola veľká škoda, nechať toľko zaujímavostí v zabudnutí. Keď sa mi podarilo zhromaždiť dostatok informácií rozhodol som sa, keďže sa blížilo jeho okrúhle jubileum, napísať ako spomienku na neho krátky príbeh o obľúbených Alegóriách. Spracoval som preto článok ku príležitosti 60. výročia jeho úmrtia a vo februári som ho aj poslal redakcii časopisu Merkur Revue. Článok pojednáva predovšetkým o zrodení tohto výtvarného super talentu a o okolnostiach vzniku alegorickej postavy Republiky na poštových známkach z rokov 1938 a 1948 na pozadí jeho pracovného a súkromného života. Myslím si, že tento článok môže zaujať nielen filatelistov ale aj čitateľov, ktorí sa zaujímajú o históriu a umenie. Redakcia vydavateľstva ho prijala a zverejnila v MR 1/2022, za čo im ďakujem a reakcie čitateľov na tento článok boli pozitívne. Preto som naň nadviazal a odoslal redakcií MR pokračovanie jeho životného príbehu ako druhú časť s názvom Eliška. Zaujímavých a odvážnych súvislostí spájajúcich jeho súkromný život s tvorbou poštových známok je naozaj mnoho a vystačili by na niekoľko ďalších pokračovaní tejto ságy. S blížiacim sa jubileom stopäťdesiatich rokov jeho narodenia, ktoré bude v septembri budúceho roku, si tento mimoriadne nadaný umelec určite zaslúži zvýšenú pozornosť súčasných filatelistov. Ak si tieto články pozorne prečítate, pochopíte prečo som ich nazval Múzy Maxa Švabinského .....Autor: Miroslav Češelka | 18. 5. 2022

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář