Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII

Včelárska symbolika

Na záver som si nechal kategóriu známok, ktoré sú životom včiel a ich životným štýlom ovplyvnené a dopĺňajú inú ústrednú myšlienku. Najtypickejším príkladom je používanie vyobrazenia včiel a úľa ako symbolu sporovlivosti a vzájomnej spolupráce. Patria k najstarším známkam tejto zbierky z povojnového obdobia, ako príklad uvedieme známku z Fínska (1947 -OBR)
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


či Rumunska (1947 -OBR).
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Kongo v roku 1973 použilo včely s košovým úľom ako symbol pracovitosti a ekonomického rozvoja.
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Motív sporenia prevláda na juhokórejských známkach z roku 1960 - OBR
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


(známka vyšla za účelom podpory systematického sporenia detí, obálku prvého dňa vydania vidno tu - OBR)
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


a 1971 - OBR
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


(tu prevláda národohospodársky význam sporenia), portugalská známka z roku 1994 propaguje prostredníctvom štylizovanej včely Svetový deň sporenia OBR,
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


podobne je motív plástu využitý aj na známke z Maďarska (1990 - OBR).
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Motív úľa pripomína storočnicu nórskeho zamestnaneckého zväzu (1964 -OBR)
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


ako aj sté výročie belgického penzijného fondu (1950 - OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


včela na pláste zasa 50. výročie založenia Medzinárodnej organizácie práce (Mexiko, 1969 -OBR).
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Motív včelieho plástu použil Egypt pri propagáci potravinovej bezpečnosti (1979 - OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Belgické Kongo ako symbol technickej spolupráce v saharskej Afrike (1960)
Malajzia (1978 - OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Eritrea (OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


a Arménsko (1995 - OBR)
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


ako štylizovanú mapu svojej krajiny a potreby zjednotenia síl pri jej budovaní. Rovnako tak má plást na známke z Guernesey (2001 - OBR)
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


s nápisom "spoločenstvo" symbolizovať usilovnú prácu v záujme spoločného blaha. Bunky včelieho plástu tvoriace integrálny celok sú využívané aj ako podobenstvo zjednocovania Európy na známkach OSN (1972 - OBR)
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


a Lichtenštajnska (1960 - OBR).
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


USA využilo motív spätosti včiel a rastlín na vyjadrenie americkej tradície spolupatričnosti a vzájomnej pomoci OBR.
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Včely dokonca ovplyvnili aj architektúru, dôkazom je budova včelárskeho kongresového centra v Bukurešti (Rumunsko, 1987 - OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


dom v tvare bunky plástu na Cypre (1987 - OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


ako aj sídlo novozélandského parlamentu priliehavo nazvaného "úľ" (1981 - OBR
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


a 2004 - OBR).
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Vďaka projektu gymnaziálnych študentov a NASA včely dosiahli vesmírnych výšin (Lichtenštajnsko, 2002 - OBR).
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Včely boli spolu s orlom symbolmi dobyvateľa Napoleona I (Monako, 2004 - OBR).
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Patrónom kresťanských včelárov je Svätý Ambróz, ktorého 16. výročie úmrtia pripomína známka z Talianska (1997 - OBR).
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Včely vystupujú ako symbol usilovnosti aj v rozprávkach. Snáď každý pozná včielku Maju z kresleného seriálu, ktorý hravou formou spopularizoval život hmyzu (SRN, 1998 - OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


či rozprávky Walta Disneyho (Anguilla, 1981 - OBR).
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Najviac zastúpeným motívom z kreslených rozprávok je Macko Pú, ktorý si rád pochutnával na mede - z množstva známok vyberme aspoň niektoré: Anguilla (1982 - OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII




Kanada (1995 - OBR).
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Na juhoafrickej známke z roku 2005 (OBR)
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


sa môžeme strtnúť s textom "slová sladké ako med". Detský motív dominuje aj na známkach rakúskej pošty (1990 - OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Japonska (2000 - OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Lichtenštajnska (2003- OBR)
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


a Francúzska (2004 - OBR).
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach XIII


Odkazy

Ak Vás zaujalo rozprávanie o včelách vo filatelii alebo máte záujem o výmenu známok, napíšte mi. Domovskou stránkou zberateľov včelárskych známok je Api-Phila, známky zobrazujúce hmyz sú aj na stránkach Bugs on stamps a Insects on stamps, o včelárstve vo filatelii sa píše aj na českých stránkach Infofila. Tematické prehľadávanie známok umožňuje on-line katalóg Freestamps, novinky nájdete na stránkach Bombay Stamps, Stanley Gibbons a WNS.


Autor: Róbert Chlebo | 7. 11. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články