Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

Včelárske kongresy a výročia

Osobitnú radu možno vytvoriť so známok vydávaných pri príležitosti včelárskych kongresov. Najvýznamnejším stretnutím včelárov a apidológov je svetový včelársky kongres a výstava Apimondia, ktorý sa uskutočňuje od roku 1897 každé dva roky v rôznych hostiteľských krajinách. Prvý krát bola pri príležitosti tejto výstavy vydaná známka práve v Československu, kedy bola hostiteľským mestom Praha, táto známka je zároveň jedinou typicky včelárskou známkou z obdobia nášho spoločného štátu (1963 -OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

Následná Apimondia sa uskutočnila v Bukurešti, pri tejto príležitosti vychádzajú dve známky s vyobrazením včely na kvete a konferenčnej haly (Rumunsko, 1965), po krátkej pauze vychádza pamätná známka z Apimondie v Moskve (ZSSR, 1971- OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

Po dlhšej pauze sa kongresový motív ocitá na známke z Maďarska (1983 - OBR - včela na repke)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

a z Japonska (1985 - OBR - včela na jahode).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

Po jubilejnej 30. Apimondii v japonskej Nagoji bola za miesto nasledujúceho stretnutia zvolená Varšava, vydaná bola séria 6 známok, pozrieť si môžete aspoň jednu z nich zobrazujúcu rozobzučaný úľ (Poľsko, 1987 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

Pri príležitosti svetového stretnutia včelárov v juhoslovanskom Splite vychádza známka s motívom včelích dorozumievacích tancov ako symbolu vzájomnej komunikácie medzi včelármi (1991 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

V roku 1993 bola vydaná pri príležitosti konania kongresu Apimondie v čínskom Pekingu 4-kusová séria, ktorá už v tomto článku bola spomenutá, rovnako ako 6-členná séria zobrazujúca rôzne činnosti včiel na počesť konania Apimondie v belgických Antverpách v roku 1997. Apimondiu konanú v slovinskej Ljubljane v roku 2003 pripomína dopisnica OBR.

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

V roku 2005 vydala írska pošta pri príležitosti konania Apimondie v Dubline zatiaľ poslednú "kongresovú" známku (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

ktorú si môžete pozrieť aj v ucelenom 16-člennom archu - OBR

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

a na obálke prvého dňa vydania - OBR.

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

Pamätné známky sú vydávané aj pri príležitosti iných včelárskych stretnutí či jubileách včelárskych zväzov. V roku 1980 vychádza známka pri príležitosti 2. medzinárodnej včelárskej konferencie v Indii OBR,

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

v roku 1988 séria troch jordánskych známok propagujúca 2. konferenciu arabských včelárov OBR

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

a v roku 2000 známka ku príležitosti 2. karibského včelárskeho kongresu na ostrove Nevis, ktorá bude ešte v tomto článku spomenutá. V roku 2000 vychádza i juhoslovanská známka pri príležitosti 13. kongresu Apislavie - združenia včelárov slovanských a poddunajských krajín, ktorého členom je aj Slovenský zväz včelárov - OBR.

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

Sté výročia založenia národných zväzov včelárov si na poštových ceninách pripomenuli v Luxembursku (1986 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

a Nórsku (1984 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.

85. výročie v Rakúsku (2005 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VIII.


Autor: Róbert Chlebo | 31. 7. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223