Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Iné druhy opeľujúceho hmyzu

Do včelárskej zbierky možno zaradiť aj ostatných opeľovačov prináležiacich k nadčeľadi včelovité - Apoidea , najbežnejšie ide o tzv. samotárske včely. Najbežnejšie sú zobrazované dreváre - rod Xylocopa:. Drevár fialový - Xylocopa violacea, z ktorým sa možno stretnúť aj v našej prírode je na známkach Juhoslávie (1978- OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Bulharska (2003 -OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

a Malty (2005 -OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Iných druhových zástupcov drevárov vydáva Evádor - Xylocopa darwini (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Spojené arabské emiráty - Xylocopa aestrunis (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Singapúr - Xylocopa caerulea (2000 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Indonézia - Xylocopa flavonigrescens (1970 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Kórea - Appendiculata circumvolans (1991 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

neidentifikovateľných drevárov aj Laos (1995 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

a Vietnam (1982 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Antigua Barbuda vydáva v roku 1995 aršík s vyobrazením jednotlivých druhov včelovitých opeľovačov (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

z ktorých najvýznamnejšie sú zobrazené samostatne na 4-kusovej sérii (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Opeľovačov miestnej flóry zobrazuje známka z Kolumbie (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Na aršíku z blanokrídlym hmyzom z Guiney sa popri včele medonosnej vyskytuje aj pieskárka Andrena fuscipes (2002 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

ďalší druh pieskárky Andrena scita sa vyskytuje na známke z Mongolska (1980 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

"Tunelárku", včelu hniezdiacu v zemi druhu Amegilla acraensis (Apidae: Anthophorini) s dlhým cuciakom zachytáva známka z Ghany (2002 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

druh Halictus scabiosae z čeľade včielkovitých (Halictidae) známka z Juhoslávie (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

ďalšiu včielku rodu Halictidae spolu s inými alternatívnymi hmyzími opeľovačmi zobrazuje aj štvorséria z Uruguaja (1999 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Bezžihadlové včely z čeľade Euglossini možno vidieť na známkach zo Staffy (Euglossa andlis - 1982 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

a Salvadoru (Eulaema dimidiata - 1970 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Včely "murárky" zobrazuje známka organizácie WWF (1989 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Kapčiarku z čeľade melitovitých možno vidieť na známke z Litvy (Dasypoda argentata - 1999 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Ostatný hmyz - príležitostných opeľovačov - mimo nadčeľade včelovitých do zbierky nezaradzujeme, pretože by zbierku neúmerne rozšíril napr. o často vyobrazované motýle na kvetoch. To ale nie je prípad známky z ostrovného štátu Antigua a Barbuda, kde ústredný motív motýľa doplňajú v aršíku včela a čmeľ (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Nevyhnutnosťou pre opelenie niektorých rastlín sú skôr nočné ako denné motýle, napr.Deilephila elpenor (Bhután, 1997 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

alebo Hippotion boerhaviae (Kokosové ostrovy, 1982 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Je takmer pravidlom, že pestrice, ktoré na rozdiel od včelovitých blanokrídlovcov majú len jeden pár krídel, sú vyobrazované na kvetoch. Patria k príležitostným opeľovačom a niektorí zberatelia si ich mýlia zo samotárskymi včelami. V zoznamoch včelárskych známok sa tak môžete stretnúť aj s "kvetnými muchami" ako príklady si pozrime pestrice na známkach zo západného Berlína (Eristalomya tenax - 1984 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Bulharska (Scaeva pyrastri - 1993 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Falklandských ostrovov (Syriphus octomaculatus - 1984 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

západného Nemecka (Chrystoxus festivum - 1984 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Turecka (Syrphus vitripennis - 1981 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

USA (Milessia virginiensis - 1999 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Rwandy (Senaspis cesacus - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Portgalských Azor (Sphaerophoria nigra - 1984 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

či Montserratu (Sparmopolius fulvus -1992 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VII.

Ak by sme rozširovali zbierku aj o takýchto alternatívnych opeľovačov, pravdepodobne by sme sa nevyhli aj zaradzovaniu známok kolibríkov, ktoré sú takmer vždy zobrazované pri opeľovaní juhoamerickej flóry.

Autor: Róbert Chlebo | 7. 5. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223