Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Čmele

Okrem včiel rodu Apis sa na známkack vskytujú aj ostatní zástupcovia nadčeľade včelovité - Apoidea predovšetkým čmele - Bombinae.

Najčastejším čmeľom v našej prírode aj v iných častiach Európy a Ázie je čmeľ zemný Bombus terrestris, ktorého je možno vidieť na známkach z Juhoslávie (1978 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Mongolska (1980 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

škótskej Staffy (1982 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Švajčiarska (1954 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Českej republiky (1995 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Belgicka (1996), Veľkej Británie (1985 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Adzerbajdžanu (2005 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

a Dominiky (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Druhým najzobrazovanejším druhom je čmeľ hájový Bombus lucorum, ktorého možno vidieť na známkach z Fínska (1954 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Poľska (1961 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Bieloruska (2004 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Islandu (2004 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

britských ostrovov Alderney (1998 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

a Man (2001 - na OBR je v celistvom tlačovom liste 10 známok, samostatná známka tu - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.Z ďalších druhov čmeľov si vo filateli našli miesto čmeľ skalný Pyrobombus lapidarius (Staffa, 1982 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

čmeľ úhorový Megabombus ruderarius (Portugalské Azory, 1984 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

čmeľ záhradný Bombus hortorum (Maďarsko, 1980 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Bombus americanorum (Vietnam, 1986 - OBR

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Rovníková Guinea - OBR

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

a Svätý Vincent, 2003 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

čmeľ pruhovaný Megabombus subterraneus (Bulharsko, 2003 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

a čmeľ ovocný Megabombus pomorum (Litva, 1999 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Čmele s nejasným druhovým určením sa vyskytujú aj na známkach zo západného Berlína (1984 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Mozambiku (1989 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Kirgizstanu (2004 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Umm Al-Qiwain - dnes SAE (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

ako súčasť "hmyzieho" aršíku z Grenady (2000 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

a na sérii 4 známok z ruskej republiky Komi (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.


Najucelenejšiu päťčennú sériu známok s čmeľmi vydalo Rusko (2005 - OBR 1

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

a OBR 2)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

. Vykytujú sa tu menej bežné druhy čmeľov, konkrétne Bombus anachoreta (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Bombus armeniacus (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Bombus czerskii (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

Bombus fragrans (OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.

a Bombus unicus (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach VI.


Autor: Róbert Chlebo | 6. 2. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články