Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.

Ostatné druhy "pravých" včiel

Najbežnejším druhom včiel vyobrazovaných na známkach je nepochybne včela medonosná Apis mellifera, ktorá vytvára viacero geografických rázov (plemien). Niektoré známky nesú aj názov konkrétneho geografického rázu, ako príklad môžeme uviesť plemeno kranské Apis mellifera carnica (Slovinsko, 2001 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.

a kaukazské Apis mellifera caucasica (Adzerbajdžan, 2005 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.

Rod "pravých" včiel Apis však zahŕňa aj iné druhy včiel vyskytujúcich sa v pralesoch Ázie. Na sérii 4 známok z Mali (1987 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.

sa popri medonosnej včele Apis mellifera, syn. mellifica vyskytuje aj včela kvetná Apis florea, včela obrovská Apis dorsata a Apis adansoni, ktorá sa však všeobecne pokladá len za poddruh včely medonosnej. Séria 4 známok v pekných aršíkoch vydaná v Thajsku (2000 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.

detailne vyobrazuje morfologické rozdiely medzi Apis andreniformis, Apis dorsata, Apis florea a Apis cerana. Východnú včelu Apis cerana možno vidieť v dvoch poddruhoch - japonskom OBR

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.

a indickom OBR

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.

na známkach z Vietnamu (1993). Apis indica je aj na známke z Bangladéšu (2000 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.

Himalájsku včelu Apis laboriosa zachytávaju známky z Bhutánu (1997 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.

a Vietnamu (1993 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.

Ku vietnamskej sérii známok z roku 1993 prináleží aj vyobrazenie bornejskej včely Apis koschevnikovi OBR.

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.

Apis dorsata je aj na indonézskej známke (2003 -OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.

tzv. jávska včela Apis javana (ide len o poddruh medonosnej včely) na známke vydanej singapúrskou poštou v roku 1985 OBR.

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach V.


Autor: Róbert Chlebo | 1. 12. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články