Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.

História včelích obydlí

Samostatnou kapitolkou su včelie príbytky - úle a ich historický vývoj. Etiópia vydáva v roku 2002 dve 4-kusové série známok vyobrazujúcich tamojšie tradičné príbytky včiel, na ukážku aspoň jedna z nich OBR.
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.

Tradičné včelárenie v ležiacich klátoch zobrazuje dvojznámka z Ománu (1983 - OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.

ako aj známka z Ukrajiny (1994 - OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.

prácu zo slamenými košami dobová rytina na známke z Poľska (1977 - OBR).
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.

Obydlia určené na chov včiel sú svedkami umeleckej tvorivosti našich predkov a mnohé sú uchovávané v múzeách ako cenné folkloristické pamiatky. Poctu svojim včelárskym predkom vyjadrilo Slovinsko vyobrazením tradičného včelína (1997 - OBR),
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.

ako aj maľovaných letáčov, ktorými si včelári vyzdobovali svoje včelnice (2003 - OBR,
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.

2004 - OBR
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.

a 2005 - OBR)
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.

- tieto sú dnes ochraňované vo Včelárskom múzeu v Radovlici. Figurálne úle sú vyobrazené na českej trojsérii vydanej v roku 1999 - prvá známka vyobrazuje úľ v podobe ženy OBR
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.

z Moravského zemského múzea v Brne, druhá klát v podobe Svätého Jozefa s Jezuliatkom OBR
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.

z Múzea na zámku Kačín a tretia úľ v podobe kominára OBR
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.

z Mestského múzea v Mníchově Hradišti. Na všetkých 3 známkach sa vyskytuje logo Českého zväzu včelárov a vyšli k nim aj známkové zošitky s dodatočným textom obsahujúcim po 5 kusov známok daných nominálnych hodnôt. Zaujímavý maľovaný úľ obklopený dvoma včelármi v ochraných kuklách prezentuje aj tuniská známka z roku 1979 OBR.
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach IX.


Autor: Róbert Chlebo | 1. 11. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články