Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

Najkrajšie ucelené série a aršíky

Jadro každej tématickej zbierky tvoria ucelené série známok. Začnime najrozsiahlejšou doteraz vydanou sériou z 10 kusmi komplexne pokrývajúcou oblasť včelárstva zo Švédska (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

Jednou z najkrajších sérií je aršík z Ukrajiny (2001) z motívmi brtníctva (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

Ďaľšie 6 kusové série vyadalo Poľsko (1987), Belgicko (rôzne činnosti včiel - 1997 - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

Zimbabwe (1998) a Guinea Bissau (včely na kvetoch - 2003 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

Päťčlenné série včelárskych známok vydala v roku 1978 Kuba (kasty včiel, vývoj, strážkyne - OBR) a v roku 2004 Namíbia (OBR ).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

Najbežnejšie sú 4 kusové série, pokiaľ ich zoradíme chronologicky, začneme v roku 1982 v bývalej NDR (lietavky na kvetoch - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

v Mozambiku (1985), neskôr je emitovaná pekná séria v bývalom Sovietskom zväze (1989 - OBR ktorú si môžete pozrieť aj na obálke prvého dňa vydania OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.
Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

na Cypre (1989 - OBR) v Číne (1993 - OBR) a na tichomorskom ostrove Pitcairn (1999).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III. Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

V roku 2001 pokračujú 4členné série pekným celistvým aršíkom vydaným v Argentíne zobrazujúcim plásty, med, úle aj opeľovanie (OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

a v Slovinsku (život v úli, roj, opeľovanie - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

V roku 2005 vychádzajú 4 známky včiel na plástoch v Kórei (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

Trojkusové série vydali v roku 1967 Bulhari (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

1979 Severná Kórea (lietavky v aršíku s motívom plástu - OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

a v roku 1995 Albánsko (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

Dvojčenných sérií je viacero, spomeňme aspoň známky z Alžírska (1995 - OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

a z Bosny-Hercegoviny v peknom aršíku s motívom plástov a ovocných kvetov z roku 2004 (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.


Známky vyzdvihujúce prínos včiel v opeľovaní rastlín by mohla reprezentovať 7 členná séria včiel na kvetoch z Nikaragui (1984) a séria zobrazujúca 6 významných medonosných rastlín z Bulharska (1987 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

V zbierke včelích známok sa budú istotne vynímať aj jednotlivé známky v pekných aršíkoch, jeden z najkrajších vydalo Bielorusko v roku 2004, kde sa popri centrálnom motíve včely na kvete vyskytuje aj klát vysoko v korune stromu a plást plný medu (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

túto známku dopĺňajú v sérii čmeľ a osa, spoločne ich možno vidieť na obálke prvého dňa vydania (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

Pekné aršíky s jednou známkou vydali aj Kongo (1994 - OBR) a Namíbia (2004 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III. Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

Niektoré aršíky majú v ústrednom motíve skôr kvety ako včely a preto sa neradia k typicky včelárskym, aj keď zbierku nepochybne rozjasnia, pozrime si aspoň opeľovačov na kosatcoch z Guayany (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

či na zíniách z ostrova Antigua (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.

Iné série zas kombinujú rôzne druhy blanokrídleho hmyzu, ako to možno vidieť na štvorsérii z Adzerbajdžanu (2005 - OBR) alebo z Kórei (2000 - OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III. Motív včiel a včelárstva na poštových známkach III.


Autor: Róbert Chlebo | 31. 7. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223