Motív včiel a včelárstva na poštových známkach II.

Najtaršie včelárske známky

Na prvých známkach sa vyskytuje predovšetkým motív slameného úľa. Za prvú známku sa považuje známka z roku 1848 (USA-OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach II.


nasledovaná známkou z Nemeckej ríše (1886) a Nikaragui (1891). Motív košového úľa ako jedného zo symbolov úžitku a produktivity pokračuje na známke z roku 1903 (Queensland), sérii 3 známok rakúskej banky z roku 1910 (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach II.


známky z Libérie (1912-OBR)

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach II.


a z ostrova Reúnion (1933). Zaujímavou je aj známka z roku 1921 z Lýbie, kde sú znázornené včely na sukni bohyne Diany (OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach II.


Prvou typicky včelárskou poštovou ceninou znázorňujúcou včelárenie v moderných úľoch je známka z cárskeho Bulharska v dvoch farebných verziách (1941 -OBR).

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach II.


Autor: Róbert Chlebo | 5. 6. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223