Mohla by to byť reliéfna razobná tlač - ZT pof.140 125 h TGM 1920?

Datum vydání: 22. 8. 2022


Položku na obrázku som zakúpil na www.aukro.cz od zberateľa z ČR, ktorý tvrdil, že pochádza zo staršej zbierky a jedná sa o skúšobnú tlač (ZT) „reliefní razební tisk“. Žiadna dostupná literatúra ale takéto ZT neuvádza. Aj napriek mojej pesimistickej povahe ma toto tvrdenie zaujalo. Keďže na www.infofila.cz sa moje články dostanú k veľkému množstvu čitateľov, rozhodol som sa preto, dať to do pléna. Chcel by som spoznať vaše skúsenosti a názory na túto problematiku.Nemám dostatok vedomosti o tejto metóde ani nepoznám technologické detaily, tak aby som sa mohol odborne vyjadriť či naozaj v prípravnej fáze skúšok 125 h TGM (v lete v roku 1920) mohli prebehnúť pokusy o reliéfnu razbu. Tento ojedinelý spôsob, pokiaľ sa nemýlim, sa využil v období ČSRI iba na známkach vojenských Sibírskych a Skautských. Zbežným porovnaním ZT s uvedenými známkami som nenašiel významné znaky zhody. Vonkajší rubový obrys plochy tejto ZT má skutočne výraznejšiu kontúru. Je to viditeľné aj na obrázku vyššie na jej rubovej strane. Vzbudzuje to pocit, že to nie je bežný kníhtlačový otlačok ale je to niečo výraznejšie. Použitý hnedý papier je hrúbky 0.1 mm, čo môže byť aj dôvodom tejto menej zreteľnej razby. Čistota obrazu ZT je v tomto prípade veľmi nekvalitná. Na rubovej strane sa nachádza aj slabšia obtlač. Skautské a Sibírske známky boli tlačené na tenší papier, preto je na nich reliéfna razba jasne viditeľná. Skúšky tlače a následná samotná tlač emisie TGM 1920 bola realizovaná v tlačiarni Českej Grafickej Únie v Prahe. Skautské poštové známky boli tlačené vo fy. Kolmann na Kráľovských Vinohradoch. Meno autora návrhu M.ŠVABINSKÝ v ľavom dolnom rohu je výrazne a akoby z rubovej strany „vrazené“. Meno E. Karla na ZT už nie je uvedené, pretože v tom čase už bol s tlačiarňou ČGÚ rozhádaný. Nesúhlasil totiž s nekvalitnými postupmi výroby tejto emisie a tlačiareň ho obviňovala z osobného privlastňovania si zásluh rytiny portrétu prezidenta a prepustila ho. Je známe, že ČGÚ v tej dobe hľadala optimálny (lacný a čo najkvalitnejší) spôsob pre tlač pripravovanej hodnoty 125 h. Dôkazom toho je aj veľké množstvo rôznych ZT tejto hodnoty. Zaujala ma preto možnosť vylepšiť vzhľad klasickej techniky tlače a doplniť ju reliéfnou razbou. Stretli ste sa už s takouto ZT? Mohlo by ísť v tomto prípade o neúspešnú skúšku reliéfnej razby?
Autor: Miroslav Češelka

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz