Mladý sběratel 3/2006

Datum vydání: 15. 7. 2006


Recenze na periodický časopis pro mladé filatelisty, vedoucí KMF, ale i pro ostatní mladé sběratele všech oborů. Třetí číslo tohoto roku je opět po okraj nabyté informacemi.

V čísle pokračují pravidelné seriály Františka Hrbka - Dva tucty glos k dějinám filatelie XVI. – Známky zrozené za ostnatým drátem, Obrázky z dějin poštovnictví VII. – O listonoších ve starověké Asii, Námětová filatelie XII. Od Jaroslava Tomandla, Pedagogika v práci vedúceho krúžku mladých filatelistov V. (Ján Mička) a Několik zajímavostí, již historických (2) z pera dr. M. Frömera. Nově je zařazen seriál Dušana Polanského - O nejstarší filatelistické literatuře (1).

Václav Špatný informuje v článku Národní kolo 33. ročníku filatelistické olympiády – Jihlava 10. června 2006. Ján Mička – Kongres mladých filatelistov a finále olympiády v Nitre. Zdeněk Töpfer obohatil číslo příspěvky – Kryštov Kolumbus – 500. výročí úmrtí, Junge Sammler 2/2006, Kongres KM FIP, Soutěž o nejlepší elektronický miniexponát s tématem filatelistické olympiády, 34. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2006/2007, Mladá Jihlava 2006. Zdeněk Jindra přinesl Rozhovor s vedoucím KMF Jihlava Martinem Tůmou a různé pestré soutěže a hádanky. V časopisu je opět tradiční čtyřstránková rubrika Filumenie.Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz