Mladí znojemští filatelisté v PTC Praha a. s.

Datum vydání: 7. 1. 2006


Znojemský KMF 56-83 F. H. dostal povolení navštívit PTC v Praze. A tak v měsíci listopadu jsme se na tuto vyjímečnou exkurzi vypravili. Pochopitelně ne všichni, ale vybraní, ve filatelistických znalostech pokročilí členové KMF. A také to měli tak trochu za odměnu za svoji poctivou práci v této zájmové činnosti. Takže 10. 11. jsem přijel do Prahy s těmito mládežníky: Šalomoun Vojtěch /14/, Macek Martin /16/, Horák Stanislav /16/ a Borkovec Lubomír /18/.

Vyjeli jsme ze Znojma autobusem v 5. 15. Cesta byla příjemná, D1 nebyla ucpaná a tak v 8. 25 jsme byli, přesně podle jízdního řádu, na Florenci. A v 9. 15 v PTC.

Nejprve jsme navštívili grafické studio, kde se tisk připravuje. A pak již do provozu. Začali jsme rastrovým ofsetem, ale nejvíc nás, pochopitelně, zajímal ocelotisk. Rotační, ale nejvíc z plochých desek. Měli jsme štěstí. Zrovna na stroji Weite končili tisk reprodukce obrazu Karola Barona Slovenské republiky, kterou ryl náš patron F. Horniak. A také jsme viděli zváštnost. Montéři rozebírali po 40 letech provozu do šrotu rotačku WIFAG 2. Celé dopoledne se nám věnoval výrobní náměstek pan Štefek, který měl pro naše filatelistické zájmy pochopení.

Po exkurzi jsme navštívili POSTFILU, Poštovní muzeum a fil. obchody. Nakonec jsme náš „okruh“ uzavřeli na poště Praha 1… a v 17.15 jsme odjížděli autobusem zpět do Znojma.

Exkurze i počasí se vydařilo. Jízdné nám uhradil DDM Znojmo, kde má náš KMF své sídlo.

Dušek Stanislav, ved. KMF 56-83 Fero Horniaka Znojmo

Autor: Dušek Stanislav

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz