Mladí filatelisti v Euroregióne Tatry

Mladí popradskí filatelisti Daniela Urbanová a Daniel Rančák spolu s vedúcim krúžku sa zúčastnili v dňoch 4. – 5. mája 2005 v Dolnom Kubíne slovensko-poľského fóra mládeže "Spolu v Európe". Prezentovali sa tu tromi vystavenými exponátmi, ktoré boli 120-timi účastníkmi veľmi kladne prijaté.

Zmyslom tohto stretnutia bola podpora vzniku spoločnej poľsko-slovenskej mládežníckej organizácie ako voľného združenia mládežníckych organizácií, spolkov a jednotlivcov v rámci Euroregiónu Tatry. Úlohou bude popularizovať myšlienky integrácie európskej mládeže, zvyšovať vedomosti o Slovensku a Poľsku, organizovať spoločné kultúrne, športové a iné podujatia na oboch stranách hranice, zapojiť sa do európskych mládežníckych spoločenstiev a spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi. Pre mladých filatelistov je to výzva na "prekročenie hraníc", na rozšírenie si svojich vedomostí, získanie nových kamarátov, obohatenie si svojej zbierky, poznanie inej krajiny, inej kultúry apod.

Je na vedúcich a starších členoch KMF zostaviť a prezentovať zaujímavý projekt. Zamerať by sa mohol na tieto oblasti:

- stretávanie sa mládeže so záujmom o filateliu zo Slovenska, Poľska a aj iných krajín EÚ

- usporiadanie spoločných filatelistických výstav

- zorganizovanie spoločných súťaží na princípe filatelistickej olympiády


Projekt sa musí týkať slovenskej a poľskej mládeže. Mladí z iných krajín nemusia byť do neho zainteresovaní.

Projekty sú spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a to až do výšky 75 % nákladov. Informácie podajú študentské rady na stredných školách prešovského a žilinského kraja, agentúra Sever v Dolnom Kubíne, na MeÚ v Poprade a v kancelárii Euroregionu Tatry v Kežmarku.

Mohla by to byť jedna z ciest, ako získať finančné prostriedky na FO a na usporiadanie výstavy.

J. Rančák


Autor: JUNIFIL | 28. 6. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223