Mládežnícka filatelistická výstava JUNIORFILA 2015

Pod týmto názvom vydal ZSF - KF 52 51 Nitra výstavný katalóg, ktorý zostavil Miroslav Ňaršík. Ako autori katalógu sú v tiráži uvedení Jozef Oško, Ján Mička a Jaromír Jeřábek. (Posledne menovaný je autorom súboru 10 schůzek, ktorý v preklade do slovenčiny s malými vsuvkami prekladateľa so súhlasom autora priniesla pred časom INFOFILA). Katalóg medzinárodnej výstavy inovatívne neobvykle ležatého formátu s čiernobielymi aj farebnými ilustráciami sa tak môže stať vhodnou metodickou pomôckou vedúcim KMF pri vedení krúžkov, pretože ďalším materiálom publikácie je spracovaná Pedagogika v práci vedúceho KMF. Katalóg pochopiteľne prináša aj obvyklé časti podobných publikácií, ako je personálne zloženie organizačného výboru, predsedníctva a čestného výboru výstavy s výstavnou porotou.

Na tvorbe katalógu sa výraznou mierou podieľal autor viacerých slovenských známok akad. mal. Igor Benca, ktorý je tiež autorom loga, medaily a príležitostných poštových pečiatok k výstave. V závere 70-stranovej publikácie je zoznam vystavovateľov aj s  novinkou – Smernicou pre udeľovanie odznaku mladého filatelistu ZSF. Katalóg, ktorý bol vydaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Stratégia Slovenskej republiky pre mládež, je nesporným vzorom pre organizátorov výstav poštových známok pri vydávaní výstavných materiálov.

Mládežnícka filatelistická výstava JUNIORFILA 2015


Autor: Ján Mička | 10. 7. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223